Čo je to diferencované zdanenie?

Čo je to diferencované zdanenie? © Vlastný obrázok

Jedným z pojmov, s ktorým sa záujemca o drahé kovy opakovane stretáva, je "diferencované zdanenie". Čo sa však za týmto pojmom skrýva? A prináša diferencované zdanenie kupujúcemu výhody alebo dokonca nevýhody? Zatiaľ čo zlato je v Rakúsku a EÚ oslobodené od DPH, na striebro sa môže vzťahovať osobitná forma DPH.

Diferencované zdaňovanie: osobitný znak dane z pridanej hodnoty

Diferencované zdanenie je osobitnou formou všeobecne známej dane z pridanej hodnoty. Na jej pochopenie je potrebné chápať DPH ako spotrebnú daň pre spotrebiteľa - spotrebnú daň, ktorú pre štát vyberajú všetky aktívne spoločnosti za svoje služby a výrobky a raz mesačne ju odvádzajú daňovému úradu. Výšku platných sadzieb dane, ako aj to, ktorá sadzba dane sa musí pripočítať k tomu-ktorému výrobku, upravuje zákon o dani z pridanej hodnoty (UStG). V Rakúsku je základná sadzba DPH 20 % alebo znížená sadzba 10 %. UStG však upravuje aj množstvo osobitných foriem, ktoré vyplývajú z každodenného podnikania alebo ho zjednodušujú. Patrí medzi ne napríklad úprava reverse-charge medzi podnikmi, pri ktorej sa DPH vypočíta, ale nezaplatí, alebo diferencované zdanenie.

Základnou myšlienkou diferencovaného zdanenia je poskytnúť spravodlivé daňové riešenie pre tovary na sekundárnych trhoch. DPH sa tu neuplatňuje na celkovú cenu, ale len na rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou tovaru.

V praxi to znamená, že niektoré tovary (z druhej ruky) (napr. autá, umelecké diela, šperky, numizmatické mince atď.), za ktoré spotrebiteľ už raz zaplatil DPH, už nemusia byť pri opätovnom predaji predajcom zaťažené DPH z celkovej sumy, ale len z marže predajcu. Z právneho hľadiska je dôležité, že DPH už bola raz zaplatená.

Príklad rozdielneho zdanenia striebornej mince.

Obchodník s drahými kovmi kúpi od spotrebiteľa starú striebornú mincu a zaplatí mu za ňu 100 eur. Potom tú istú mincu predá inému zákazníkovi za 124 eur a na faktúru pridá tento alebo podobný text: "DPH sa neuvádza! Rozdielna daň podľa § 24 UStG".

Kúpna cena 124 eur tak zahŕňa iba 4 eurá DPH namiesto bežnej DPH vo výške 24 eur. Vďaka tejto úprave je teda minca o 20 eur lacnejšia. Ak by bola minca zdanená normálne, musel by si predajca za striebornú mincu účtovať 144 eur, aby dosiahol rovnakú ziskovú maržu (20 eur). Daň z predaja by potom bola 24 eur.

>> Striebro zdanené z rozdielu je tak pre investorov najvýhodnejším spôsobom, ako získať striebro (alebo paládium či platinu).

Daňové rozdiely medzi striebornými mincami a prútmi

V Gold & Co môžete kúpiť striebro v rôznych formách, okrem investičných mincí zo striebra a strieborných prútov aj vo forme zberateľských mincí. Zatiaľ čo pri predaji strieborných prútov sa vždy uplatňuje štandardná daňová sadzba 20 %, strieborné mince a tiež mincové prúty, ktoré sa považujú za zákonné platidlo, sa často môžu predávať s diferencovaným zdanením.

Títo predajcovia môžu ponúkať najmä strieborné mince dovezené z krajín mimo Európskej únie a následne ďalej predávané na domácom trhu s rozdielnym zdanením.
Pri ďalšom predaji mincí sa 20 % DPH neuplatňuje na celú čistú predajnú cenu, ale daňovému úradu sa musí zaplatiť len rozdiel medzi nákupnou cenou a hrubou predajnou cenou.

Niektorí obchodníci ponúkajú aj nový tovar z európskej produkcie v rovnakom roku s rozdielnym zdanením, čo však z právneho hľadiska nie je úplne neprijateľné vzhľadom na zjavné daňové úniky.

Tip na úspory Gold & Co

Obchodníci zvyčajne ponúkajú strieborné mince z krajín mimo EÚ, ako napríklad čínsku pandu alebo strieborný javorový list. Tieto mince sa však pri neskoršom ďalšom predaji odkupujú s väčšou zľavou a na domácom trhu zvyčajne nie sú veľmi známe. Na druhej strane sú veľmi dobre akceptované známe strieborné šilingy v nominálnych hodnotách ATS 5, 10, 25, 50 a 100, ktoré sa u nás dajú kúpiť s diferencovaným zdanením až o 30 % lacnejšie ako rovnaká suma v minciach. Sledujte naše špeciálne ponuky!

Výhody pre investorov do striebra

Pre investora tak diferencované zdanenie prináša výhodu výrazne nižšej ceny pri nákupe príslušného striebra. Vzhľadom na relatívne nízke marže pri obchodovaní s drahými kovmi je daňové zaťaženie v dôsledku diferencovaného zdanenia pomerne nízke. Cenové zvýhodnenie pri nákupe striebra podliehajúceho diferencovanému zdaneniu v porovnaní s investičnými mincami alebo striebornými prútikmi je preto v priemere približne 10 - 15 %.

POZOR: Strieborné prúty však nepodliehajú diferencovanému zdaneniu a musia byť zdanené v plnej výške! Výnimkou je špeciálna investičná forma "mincových prútov", ktorá tiež využíva daňovú medzeru, pretože v Nemecku bolo ešte pred niekoľkými rokmi zvykom účtovať 11 % DPH na mince a 19 % DPH na prúty, ale odvtedy sa to "harmonizovalo" na 19 % pre oba produkty. Stále sa však dajú kúpiť s rozdielnym zdanením.

Keďže mincové prúty sú vyrobené zo striebra a v krajinách pôvodu sa uznávajú ako zákonné platidlo prostredníctvom príslušnej pečiatky, a nie ako bežné strieborné prúty, majú osobitnú príťažlivosť. V porovnaní s komplikovane razenými striebornými mincami sú výrobné náklady na výrobu prútov v prepočte na gram výrazne nižšie, takže ide o jasnú cenovú výhodu.

Chcete kúpiť alebo predať striebro?

Príďte teraz na osobnú, nezáväznú a serióznu konzultáciu do jednej z našich pobočiek vo Viedni alebo navštívte náš online obchod.
Naše pobočky
Do obchodu

Toto by vás tiež mohlo zaujímať

Novinky, základné informácie a aktualizácie na tému zlato a striebro.

ďalšie príspevky