Odtlačok

Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH
Tuchlauben 7a
1010 Viedeň

FN 378278t
ATU67187545
Vedenie: Walter Hell-Höflinger, Mag.

info@goldundco.at
www.goldundco.at
Tel: 01/23 50 222

Obchodný súd: Obchodný súd vo Viedni
Dozorný orgán: Obvodný úrad I.
Príslušnosť komory:
Viedenská obchodná komora ,LG Obchod s klenotmi a hodinkami a umelecké remeslá

 

Informácie o zodpovednosti za obsah

Obsah našich stránok sme vytvorili s maximálnou starostlivosťou. Nemôžeme však zaručiť správnosť, úplnosť a aktuálnosť nášho obsahu. Ako prevádzkovatelia webových stránok sme zodpovední za vlastný obsah na našich stránkach v súlade so všeobecnými zákonmi. Ako prevádzkovateľ webových stránok však nie sme povinní monitorovať uložené alebo prenášané informácie tretích strán alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Tým nie sú dotknuté povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými zákonmi. Zodpovednosť v tomto ohľade je možná až od okamihu, keď sa dozvieme o konkrétnom porušení. Ak sa o takomto porušení dozvieme, okamžite odstránime tento obsah z našej webovej stránky.

Informácie o zodpovednosti za odkazy

Naša webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán. Keďže na ich obsah nemáme žiadny vplyv, nemôžeme za tento externý obsah prevziať žiadnu zodpovednosť. Za obsah odkazovaných stránok zodpovedá len príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránky. Prepojené stránky môžeme skontrolovať len z hľadiska možného porušenia právnych predpisov v čase prepojenia. Toto bolo skontrolované v čase prepojenia. V tom čase nebol známy žiadny nezákonný obsah. Okrem toho trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránok bez konkrétnych dôkazov o porušení je neprimeraná. Ak sa dozvieme o porušení zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.

Informácie o autorských právach

Obsah a diela na tejto webovej stránke vytvorené prevádzkovateľmi stránky podliehajú autorským právam. Príspevky tretích strán sú takto označené. Na rozmnožovanie, šírenie, úpravu a akýkoľvek druh využívania mimo rámca autorských práv je potrebný písomný súhlas príslušného tvorcu alebo autora.

Preberanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len na súkromné použitie. Komerčné použitie však nie je povolené. Ako prevádzkovatelia webových stránok sa vždy snažíme rešpektovať autorské práva iných osôb alebo používať vlastné diela alebo diela bez licencie. Všetky obrázky - ak nie je priamo uvedené inak - sú vlastnými dielami.

Ak sú odkazy na našu domovskú stránku nastavené inými poskytovateľmi, ako zdroj musí byť uvedená spoločnosť "GOLD & Co.". Informácie z našej domovskej stránky sa nesmú meniť ani falšovať.