Kedy je správny čas na nákup zlata?

Kedy je správny čas na nákup zlata? © Vlastný obrázok

Žiaľ, na túto otázku nemožno odpovedať všeobecne - dokonca ani zo strany odborníkov -, pretože cena zlata podlieha silným krátkodobým výkyvom: hovorí sa, že cena zlata je "volatilná". Každoročne však možno pozorovať pomerne konzistentné sezónne vplyvy, ktoré sú spôsobené najmä oslavami v Ázii.

Od svadobnej sezóny v Indii po čínsky Nový rok

Podľa výpočtov Svetovej rady pre zlato sa cena zlata v jesenných mesiacoch každoročne zvyšuje v priemere o 6,9 %. Je to spôsobené najmä tým, že väčšina svadieb v Indii sa koná od septembra do novembra. Manželstvá uzavreté na jeseň - podľa miestneho názoru - majú byť mimoriadne šťastné. Skutočnosť, že táto tradícia má výrazný vplyv na cenu zlata, je spôsobená tým, že v Indii je zvykom poskytnúť nevestám bohatú výbavu zo zlata. Rodiny často vynaložia nemalý majetok, aby svojej dcére v manželstve zabezpečili finančnú nezávislosť. Preto sa 45 % všetkých nákupov zlata na ázijskom subkontinente uskutočňuje koncom leta alebo na jeseň, najmä preto, že v tomto období sa oslavuje aj hinduistický sviatok svetiel Diwali.

Keď sa svadobná sezóna v Indii chýli ku koncu, na Západe sa začínajú zháňať klenoty a zlato: Vianoce sú za rohom! Napríklad v USA dosahuje toto odvetvie pred Vianocami približne 50 % svojho ročného obratu, preto sa cena zlata - podľa Svetovej rady pre zlato - každoročne od začiatku novembra do konca decembra zvyšuje približne o 5 %. Krátko nato sa zvyšuje dopyt po zlate v Číne: ako je známe, Číňania oslavujú svoj Nový rok až vo februári a tradične radi darujú zlaté šperky.

Aký je teda najlepší spôsob investovania peňazí do zlata?

Ako už bolo uvedené vyššie: Je ťažké určiť optimálny čas na nákup zlata a bez ďalšieho odpovedať na otázku "Kedy je najlepší čas na nákup zlata". Hoci možno pozorovať, že cena zlata pravidelne prudko rastie po dosiahnutí vysokého kurzu amerického dolára, ako má laik zistiť, kedy americká mena dosiahla svoj vrchol? Isté však je, že do zlata by sa v žiadnom prípade nemalo investovať len vtedy, keď je okolo toho humbuk.

Ak chcete kúpiť zlato ako cenný papier alebo na dlhodobé zhromažďovanie majetku, odborníci vám odporúčajú nakupovať menšie množstvá zlata v pravidelných intervaloch. Takýmto nákupným správaním môžete - bez toho, aby ste museli neustále sledovať cenu zlata - optimálne vyrovnávať cenové výkyvy.

Aby ste boli vždy informovaní o denných cenách zlata, pravidelne ich uverejňujeme v časti Ceny drahých kovov. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás alebo príďte do niektorej z našich pobočiek. Radi vám kedykoľvek poradíme.

Chcete kúpiť alebo predať zlato?

Príďte teraz na osobnú, nezáväznú a serióznu konzultáciu do jednej z našich pobočiek vo Viedni alebo navštívte náš online obchod.
Naše pobočky
Do obchodu

Toto by vás tiež mohlo zaujímať

Novinky, základné informácie a aktualizácie na tému zlato a striebro.

ďalšie príspevky