AGB

GOLD & CO. GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARI LÜKS ÜRÜNLER HANDELS GMBH

1. KAPSAM

1.1 Aşağıdaki Genel Hüküm ve Koşullar ("GŞK") Gold & Co. arasındaki mevcut ve gelecekteki tüm iş ilişkileri için geçerli olacaktır. Luxury Goods Handels GmbH, FN 378278t, Tuchlauben 7a, 1010 Viyana, ("Gold&Co") ile müşterileri arasındaki mevcut ve gelecekteki tüm iş ilişkileri için geçerli olacaktır. Sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli olan versiyon her durumda yetkili olacaktır. Sözleşme dili Almanca'dır.

1.2 Saptırıcı veya tamamlayıcı hüküm ve koşullar - özellikle GŞK veya müşterinin satın alma hüküm ve koşulları - yalnızca Gold&Co'nun açık yazılı onayı ile geçerli olacaktır. Müşteri, şüphe durumunda, müşterinin hüküm ve koşulları tartışmasız kalsa bile, GŞK'nın müşteri tarafından kullanılması durumunda mevcut GŞK'nın varsayılacağını kabul eder.

1.3 Listelerde ve tekliflerde ve teklif çizimlerinde yer alan boyutlar ve ağırlıklara ilişkin resimler ve bilgiler ile diğer her türlü bilgi bağlayıcı değildir ve üreticiye göre ürün özelliklerine ve açıklamalarına uygundur. Açıkça tanımlanmış ve resmedilmiş ambalajlar haricinde, ürünlerin ambalaj türleri bağlayıcı değildir ve sapmalar ürün kusuru teşkil etmez.

1.4 Aksi kararlaştırılmadıkça, maliyet tahminleri genellikle ödemeye tabidir. Maliyet tahmini, bilgimiz dahilinde en iyi şekilde hazırlanmıştır, ancak doğruluğu konusunda hiçbir garanti verilemez. Hatalar açıkça saklı tutulmaktadır.

1.5 Tüketici müşteriler için, tüm maddeler tüketici dostu bir şekilde yorumlanacaktır.

2. TEKLIF VE SÖZLEŞMENIN IMZALANMASI

2.1 Gold&Co'nun teklifleri değişebilir ve bağlayıcı değildir ve en fazla stoklar tükendiği sürece geçerlidir; bu özellikle değerli metallerin fiyatları için geçerlidir.

2.2 Web sitesinde, kataloglarda, broşürlerde, satış görüşmelerinde ve benzerlerinde yer alan bilgiler müşteriye bağlayıcı bir teklif teşkil etmez, daha ziyade müşterinin Gold&Co.

2.3 Avro cinsinden alım ve satım işlemlerine ilişkin fiyatlar artı sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli olan ilgili yasal katma değer vergisi, aksi kararlaştırılmadıkça kabul edilmiş sayılacaktır.

2.4 Teklife ait belgeler, özellikle resimler, çizimler, planlar, açıklamalar, maliyet tahminleri ve diğer belgeler, mevcut telif haklarının içeriği de dahil olmak üzere Gold&Co'nun mülkiyetindedir. Özellikler, ağırlık, boyutlar ve benzeri spesifikasyonlara ilişkin bilgiler, sadece Gold&Co tarafından kullanılan kataloglarda (ilgili üreticilerin), sirkülerlerde, broşürlerde, reklamlarda, resimlerde ve fiyat listelerinde veya ticari işlemlerde sözlü güvencelerde kullanıldıkları sürece sözleşmenin bir parçası haline gelecektir. Küçük (boyut, renk, kalite) sapmalar mümkündür ve genellikle bir ürün kusuru teşkil etmez.

2.5 Bir mal derlemesine ilişkin teklifler en fazla 24 saat için geçerlidir. Bundan sonra Gold&Co peşin satış yapma hakkını saklı tutar. Fiyatlar sabit değildir, ancak satın alma bedelinin alınmasından sonra sabitlenebilir. Genellikle, faturalama zamanı nihai fiyat belirleme zamanı olarak alınır. Müşteri, paranın Gold&Co tarafından alınmasından itibaren geçen süreyi belirlemek isteyip istemediğini seçme hakkına sahiptir.

2.6 Belirli bir ürün paranın alındığı tarihte artık stokta yoksa ve 7 iş günü içinde teslim edilemiyorsa, müşteri ek ödeme yapmadan alternatif uygun ürünleri seçebilir veya sözleşmeden çekilebilir.

3. MESAFELI SATIŞ DURUMUNDA CAYMA HAKLARI

3.1 Müşteri bir tüketici ise, FAGG veya KSchG hükümleri geçerli olacak ve müşteri FAGG Madde 11 uyarınca 14 günlük cayma hakkından yararlanacaktır. Cayma beyanının bu süre içinde gönderilmesi yeterlidir. Malların teslimine ilişkin sözleşmelerde, cayma süresi tüketici tarafından teslim alındığı gün başlar; hizmetlerin sağlanmasına ilişkin sözleşmelerde, sözleşmenin imzalandığı gün başlar.

3.2 Bilgilendirme yükümlülüklerimizin yerine getirilmemesi durumunda, cayma süresi malların tüketici tarafından teslim alındığı tarihten itibaren 12 aydır. Bilginin bu süre içinde telafi edilmesi halinde süre, bilginin telafi edildiği tarihten itibaren 14 gün olacaktır. Cayma beyanının zamanında gönderilmesi, süre sınırına uymak için yeterli olacaktır.

Mallar (varsa) açılmamış orijinal ambalajında, hasarsız, eksiksiz teslimat kapsamında ve en azından "taahhütlü posta" olarak aynı veya eşdeğer nakliye ambalajında Gold&Co'ya masrafları kendisine ait olmak üzere iade edilmelidir. İade sevkiyatının riski ve masrafı göndericiye aittir. Benzersiz ürünler, özellikle de koleksiyon ürünleri söz konusu olduğunda, iade edilen ürün veya mallar teslim edildiği zamanki kalite ve koşullarda (aynı durumda) olmalıdır. Herhangi bir bozulma veya yanlış iade müşteriden tahsil edilecektir. Açılmış ambalaj mühürleri de ürünün bozulduğunu gösterir. Bu, gerekli özen ve incelemeyle ürünü görmesi beklenemeyecek bir tüketici için teklifin açıklamasından ve/veya resimlerden çıkarılamayan gizli kusurlar için geçerli değildir.
3.3 Cayma beyanı ve malların iadesi şu adrese yapılmalıdır: Walter Hell-Höflinger, Währingerstrasse 48/5, 1090 Viyana, info@goldundco.at, Tel: 01/23 50 222. Genel Hüküm ve Koşulların sonunda yer alan iptal formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir.

3.4 Mesafeli satışın amacı, fiyatı Gold&Co'nun üzerinde hiçbir etkisi olmayan ve cayma süresi içinde meydana gelebilecek finansal piyasadaki dalgalanmalara tabi olan malların teslimatı ise, ne Bölüm 3 (3) Z 4 KSchG ne de Bölüm 18 (1) Z 2 FAGG uyarınca cayma hakkı olmayacaktır.

3.5 Özel durumlarda, Gold&Co, müşterinin talebi üzerine, en az 250 EUR veya malların değerinin %1,5'i tutarında bir iptal ücreti karşılığında, müşteriyi iptal ücretinin ödenmesinden sonra ödeme yükümlülüğünden kurtaran bir iyi niyet cayma hakkı verebilir. İptal ücretinin alınmasından sonra, karşılıklı tüm hak ve yükümlülükler yerine getirilmiş sayılır ve müşteri mahkeme içinde veya dışında herhangi bir talepte bulunamaz. Konu çözüme kavuşturulmuş sayılacaktır.

4. SATIŞ VE ÖDEME KOŞULLARI

4.1 Sözleşmeler yalnızca siparişin/satış teklifinin ve içeriğinin kabul edildiğinin beyan edilmesiyle (örneğin sipariş onayı veya faturanın gönderilmesi veya fiili uygunluk vb. ile) veya sipariş durumunda teslimat kaleminin müşteriye teslim edilmesiyle akdedilir.

4.2 Taraflar, aksi kararlaştırılmadıkça, peşin ödeme veya tahsilat üzerine ödeme karşılığında teslimat konusunda anlaşırlar. Tüm fiyatlar depo çıkışlıdır. Peşin ödeme durumunda, fatura tutarı, sipariş onayı, sipariş teyidi veya faturanın alınmasından hemen sonra herhangi bir kesinti yapılmaksızın muaccel olacaktır. Müşteri zamanında ödeme yapmazsa, hatırlatmaya gerek olmaksızın temerrüde düşmüş olacaktır. Gecikmeler için yasal faiz uygulanacaktır.

4.3 Online mağazadan yapılan alışverişler için aşağıdakiler de geçerlidir: Online siparişlerle ilgili her türlü zaman kısıtlaması ana sayfada gösterilir (örn. tükendi, dönemler vb.). Online siparişler için müşteri ürünleri alışveriş sepetine eklemelidir. Bunlar, web mağazası ziyareti sırasında alışveriş sepetinde kalır. Siparişi vermeden önce, müşteri giriş hatalarını düzeltebilir ve alışveriş sepetinde değişiklik yapabilir. Siparişi tamamlamadan önce, müşteri siparişin genel bir görünümünü alır. Müşteri, "ödeme yükümlülüğü olan sipariş" alanına veya benzer bir alana tıklayarak, ilgili içerikle bir sözleşme yapmak için bağlayıcı bir teklifte bulunur.

4.4 Tüm siparişler yalnızca mevcut miktarların sınırları dahilinde kabul edilebilir (örn. sınırlı sürümler). Gold&Co, neden belirtmeksizin siparişleri reddetme veya sipariş edilen miktarın yalnızca bir kısmını kabul etme hakkını saklı tutar ve bu konuda müşteriyi derhal bilgilendirir. Müşteri, mevcut olmayan miktarlar nedeniyle teslimatlardaki herhangi bir azalma için tazminat alma hakkına sahip olmayacaktır.

4.5 Online siparişler için belirlenen maksimum sipariş miktarları müşteri başına geçerlidir. Maksimum miktarlar online mağazada ilgili ürünün altında gösterilir.

4.6 Ödemeler her zaman ödenmemiş en eski fatura veya alacağa mahsup edilecektir. Gold&Co tarafından yapılan teslimatlar için banka havaleleri veya belgeli tahsilatlar ve belgeli akreditifler ile bağlantılı olarak ortaya çıkan masraflar müşteri tarafından karşılanacaktır. Gold&Co, kendisi tarafından düzenlenen faturalarda kısmi ödemeleri kabul etme hakkına sahiptir, ancak buna mecbur değildir.

4.7 Bağlayıcı satış fiyatı esası, Gold&Co hesabına alındıktan sonra Müşteri tarafından ödeme yapıldığı sırada değerli metaller için geçerli borsa fiyatı veya malların nakit olarak veya ATM kartı ile ödenmesi durumunda, ticari işlem sırasında çalışan tarafından belirtilen fiyattır. Ortaya çıkan herhangi bir fark, tahsilat sırasında nakit olarak ödenecektir.

4.8 Müşterinin banka hesabı fatura alıcısının adına olmalıdır. Bir iptal durumunda, para yalnızca aynı hesaba geri aktarılabilir. Diğer AB ülkelerinden veya üçüncü ülkelerden banka hesapları söz konusu olduğunda, Gold&Co daha fazla kanıt talep etme hakkını saklı tutar.

4.9 Müşteri kararlaştırılan ödeme veya diğer edimlerde temerrüde düşerse, Gold&Co (i) tam ödeme veya diğer edimler yerine getirilene kadar kendi yükümlülüğünün yerine getirilmesini erteleme, (ii) teslimat süresinin makul bir şekilde uzatılmasını talep etme, (iii) temerrütten kaynaklanan gerçek zararın arttığı iddiasına tabi olarak, vade tarihinden itibaren yasal oranda temerrüt faizi talep etme ve (iv) makul bir ek süre tanınmazsa sözleşmeden çekilme hakkına sahip olacaktır. Temerrüt durumunda, Müşteri, Gold&Co'ya, uygun yasal kovuşturma için gerekli olduğu ve taleple ilgili olarak makul olduğu ölçüde, yapılan ihtar ve tahsilat masraflarını geri ödemeyi taahhüt eder; Müşteri, özellikle, BMWA yönetmeliğine göre tahsilat acentelerine ödenmesi gereken azami ücret oranlarını aşmadığı sürece, bir tahsilat acentesinin dahil olması durumunda ortaya çıkan masrafları Gold&Co'ya geri ödemeyi taahhüt eder. Buna ek olarak, diğer zararlar, özellikle de ödemenin yapılmamasının bir sonucu olarak herhangi bir kredi hesabında buna uygun olarak daha yüksek faiz tahakkuk etmesinden kaynaklanan zararlar, ödemedeki gecikmenin kusuruna bakılmaksızın tazmin edilecektir.

4.10. Tek bir ticari işlemden doğan yükümlülükler için birden fazla müşteri müştereken ve müteselsilen sorumludur.

4.11. Gold&Co, kararlaştırılan hizmetin yerine getirilmesi için ön ödeme veya teminat talep etme hakkını saklı tutar. Her durumda, müşteri bunlar hakkında zamanında bilgilendirilecektir. Müşteri teminat gösterme talebine uymazsa, Gold&Co makul bir süre içinde sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir.

4.12. Teslim edilen mallar, müşterinin yükümlülükleri tamamen yerine getirilinceye kadar Gold&Co'nun mülkiyetinde kalır, özellikle de yan masraflar ve faiz, ücretler, harcamalar vb. dahil olmak üzere satın alma fiyatının ödenmesi. Yeniden satış, rehin veya teminat yoluyla devir Gold&Co'nun önceden yazılı onayını gerektirir. Malların işlenmesi, karıştırılması veya başka bir malzeme ile birleştirilmesi durumunda, Gold&Co ortaya çıkan ürünlerin mülkiyetini, teslim edilen malların değerinin diğer malzemenin değerine oranıyla elde eder. Daha fazla işleme durumunda, temel hasar değeri, mevcut ikame değerine artı ürünü orijinal satılabilir durumuna geri getirmek için gereken tüm maliyetlere karşılık gelir. Mülkiyeti muhafaza kaydıyla malların Gold&Co tarafından geri alınması sözleşmeden cayma anlamına gelmez.

4.13. Müşteri, Gold&Co'nun Müşteri'ye karşı olan tüm alacaklarının her ne amaçla olursa olsun üçüncü şahıslara devredilebileceğini açıkça kabul eder. Herhangi bir temlik yasağı, yalnızca sözleşme tarafları arasında belirli bir münferit durumda açıkça kararlaştırılmışsa yasal olarak geçerli olacaktır.

4.14. Müşterinin girişimci olarak Gold&Co tarafından itiraz edilen veya bir mahkeme tarafından yasal olarak tespit edilmemiş karşı taleplerine karşı mahsuplaşmaya izin verilmez. Aynı durum alıkoyma hakkının ileri sürülmesi için de geçerlidir.

4.15. Gold&Co daha sonra Müşterinin varlıklarında önemli bir bozulmaya neden olan koşullardan haberdar olursa ve bunun sonucunda ödeme talebi tehlikeye girerse, Gold&Co alacakları tam olarak muaccel ilan etme ve herhangi bir ödemeyi mahsup etme hakkına sahiptir.

5. TESLİMAT

5.1 Özel olarak kararlaştırılacak teslimat süresi (mevcut teslimat koşullarına göre) sözleşmenin imzalanmasıyla başlar, ancak hiçbir durumda müşteri tarafından tedarik edilecek onayların, belgelerin, ibranamelerin vb. eksiksiz olarak sağlanmasından ve kararlaştırılan herhangi bir peşinatın alınmasından önce başlamaz. Her durumda, son teslimat tarihine uyulması, müşteri tarafından tüm ana ve yan sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini gerektirir. Bağlayıcı tarihlerin (sabit işlemler) anlaşması, Gold&Co. tarafından açık bir şekilde belirlenmesini ve onaylanmasını gerektirir.

5.2 Teslimat masraflarının hesaplanmasında sadece sevkiyat sırasında teslimatı yapan tesis veya depo tarafından belirlenen miktarlar, ağırlıklar veya parça numaraları belirleyici olacaktır.

5.3 Müşterinin tüketici olması halinde, Gold&Co tarafından teslim edilmesi durumunda teslimat kaleminin kaza sonucu kaybolma ve kaza sonucu bozulma riski müşteriye ancak teslim edildikten sonra geçecektir. Müşterinin kabulde temerrüde düşmesi halinde de devir aynıdır.

5.4 Gold&Co, peşin ödeme durumunda, ancak satın alma bedelinin alınmasından sonra en erken malların teslim edileceği gün müşteri ile anlaşır. Teslimat, Gold&Co tarafından serbestçe seçilen bir nakliye şirketi veya Avusturya posta servisi aracılığıyla yapılacaktır. Müşteri veya yetkili temsilcisi teslimat günü tüm gün teslimat adresinde bulunmalıdır, çünkü kesin teslimat süresi nakliye şirketleri ile güvenlik ve lojistik nedenlerle değişir ve kararlaştırılamaz. Aynı durum malların teslim alınması (satın alınması) için de geçerlidir. Müşteri, kabul tarihine katılmak ve gerekirse bir kabul protokolü imzalamakla yükümlüdür. Her bir sevkiyat, alıcı tarafından kabulden sonra hamilin huzurunda bütünlük ve eksiksizlik açısından kontrol edilecek, herhangi bir sapma kaydedilecek ve makul olması halinde Gold&Co derhal yazılı olarak bilgilendirilecektir.

5.5 Müşteri, kullanılabilirliği veya kullanım değerini önemli ölçüde etkilemeyen veya etkilemeyen küçük kusurlar nedeniyle hizmeti kabul etmeyi reddetme hakkına sahip değildir. Yatırım ürünleri veya ambalajları üzerindeki herhangi bir depolama izi, Gold&Co'da ve ilgili uzman ticarette satın almada fiyat indirimine yol açmadığından, kullanım değerinin kısıtlanması veya ürün kusurları anlamında kusur oluşturmaz.

5.6 Satın alınan mallar için ifa yeri, Gold&Co'nun ilgili mevcut iş yeridir.

5.7 Varsa, mallara ait belgeler de Gold&Co'ya gönderilmelidir. Eksik sertifikalar veya hasarlı ambalajlar bile kullanım değerinin kısıtlanması anlamına gelir.

5.8 Mallar teslim alınmadığı sürece, satıcı olarak Müşteri, Gold&Co tarafından zaten sigortalanmamışsa, malları uygun şekilde sigortalı olarak göndermeyi taahhüt eder. Nakliye ambalajı Gold&Co tarafından kullanılan ambalaja veya eşdeğerine ya da Gold&Co'nun web sitesinde ilgili geçerli versiyonda görülebilen mevcut nakliye ve ambalaj yönetmeliklerinde belirtilen ambalaja uygun olmalıdır (posta ile gönderim). Sevkiyat, Gold&Co'nun gönderilen malların teslim alındığını kabul etmesini sağlayacak şekilde gerçekleştirilmelidir (imzalı taahhütlü mektup). Gönderinin teslim alındığına dair ispat yükümlülüğü göndericiye aittir.

5.9 Kararlaştırılan teslimat süresi, Gold&Co'nun ifada temerrüde düşmesi söz konusu olmaksızın, birbirini izleyen 14 takvim günü aşılabilir. Teslimat süresi sona erdiğinde teslimat kalemi Gold&Co tarafından gönderilmişse veya müşteriye teslimat süresi içinde gönderime hazır olduğu yazılı olarak bildirilmişse, teslimat süresine uyulmuş sayılır. Müşterinin daha sonraki değişiklik veya ekleme talepleri teslimat süresini uygun şekilde uzatır. Aynı durum, Gold&Co'nun etki alanı dışındaki öngörülemeyen engeller durumunda da (Gold&Co'nun kendisinin kusurlu olarak neden olduğu engeller hariç), bu tür engeller teslimat kaleminin tamamlanmasını veya teslimatını açıkça etkilediği sürece geçerli olacaktır, örneğin özellikle mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikmeler, kilitlenmeler, hırsızlık, iş anlaşmazlıkları, grevler, lokavtlar, temel hammaddelerin, malzemelerin veya parçaların teslimatındaki gecikmeler. Aynı durum, yukarıda belirtilen durumların alt tedarikçilerde meydana gelmesi halinde de geçerli olacaktır. Bu tür durumlar nedeniyle teslimatın imkansız olması halinde, her iki sözleşme tarafı da müşterinin herhangi bir hak talebinde bulunma hakkı olmaksızın sözleşmeden çekilme hakkına sahip olacaktır. Bu durum, yukarıda belirtilen koşulların halihazırda mevcut bir gecikme sırasında ortaya çıkması halinde de geçerli olacaktır.

5.10. Sevkiyata hazır malların Gold&Co'nun kusuru olmaksızın gönderilmesi mümkün değilse veya müşteri tarafından istenmiyorsa, Gold&Co, masrafları müşteriye ait olmak üzere malları depolama hakkına sahip olacak ve bu durumda teslimat yapılmış sayılacaktır. Üzerinde mutabık kalınan ödeme koşulları bundan etkilenmeyecektir. Aynı zamanda, Gold&Co sözleşmenin ifasında ısrar etme ya da makul bir süre - en az bir hafta - belirledikten sonra sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir.

5.11. Mallar, ticarette alışılagelmiş koşullarda teslim edilir. Bir numune veya örneğe dayalı bir satın alma durumunda, numune veya örneğin özellikleri garanti edilmiş sayılmayacaktır.

5.12. Başka bir anlaşmanın yokluğunda, mallar ex works (tahsilata hazır) olarak satılmış sayılacaktır. İfa yeri, Gold&Co tarafından belirlenen teslim alma yeridir, ödemeler için Gold&Co'nun kayıtlı ofisidir.

5.13. Gold&Co tarafından yapılacak sevkiyat ve paketleme kendi takdirine bağlı olarak gerçekleştirilecek ve Gold&Co Müşteri için en uygun maliyetli sevkiyattan sorumlu olmayacaktır. Müşteri tarafından belirli bir sevkiyat ve paketleme türü isteniyorsa, bu özellikle kararlaştırılacaktır ve Gold&Co, bu tür bir sevkiyatın kendisi tarafından seçilmemesi durumunda hiçbir durumda kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır.

5.14. Malların nakliyeci veya taşıyıcı tarafından itiraz edilmeden kabul edilmesi, hatasız ambalajlamanın yeterli kanıtı olacaktır.

5.15. Müşteri tarafından Gold&Co'ya özel talimatlar verilmediği sürece, Gold&Co nakliye sigortasını veya değerli metaller işinde döviz sigortasını Müşteri adına ve hesabına karşılama hakkına sahiptir.

5.16. Müşteri, Gold&Co'ya sipariş veya satın alma için gerekli tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak vermeyi ve kişisel bilgilerindeki (adres, telefon, e-posta vb.) her türlü değişikliği Gold&Co'ya bildirmeyi taahhüt eder. Müşteri tarafından sağlanan yetersiz veya yanlış bilgi nedeniyle kusurlu teslimat veya teslimat masrafları müşteriye ait olacaktır.

5.17. Hurda altın, kırık altın, diş altını, altın sikkeler ve diğer çeşitli altın artıklarının Gold&Co'ya gönderilmesi, web sitesinde güncel versiyonu görülebilen gönderim ve paketleme talimatlarına uyulması koşuluyla 5.000,00 EUR'ya kadar nakliye için sigortalıdır. Haber verilmeyen gönderiler veya bu gönderi talimatlarına aykırı olarak gönderilen gönderiler sigortalanmaz ve yalnızca göndericinin hesabına ve riski kendisine ait olmak üzere gönderilir. Madde 6.12'ye göre posta hizmeti sırasında bir satış yapılırsa, ilgili güncel sürümdeki nakliye talimatlarına uygun olarak gönderilen mallar Gold&Co tarafından maddi değer üzerinden sigortalanır. Bu durumda, gönderici, sigortacıya karşı içeriğin değerini kanıtlama yükümlülüğünü taşır.

5.18. Gold&Co, istisnasız olarak, yalnızca Gold&Co GmbH tarafından sağlanan, müşteri tarafından doldurulmuş ve imzalanmış ekteki mektup ve müşterinin resmi fotoğraflı kimliğinin bir kopyası ile birlikte gelen gönderileri inceleyecek ve değerlendirecektir. İlgili ön yazı web sitesinden indirilebilir ve yazdırılabilir, ayrıca bir web formu aracılığıyla veya posta yoluyla talep edilebilir.

5.19. Gold&Co -iş yoğunluğuna bağlı olarak- en geç 5 iş günü içerisinde gönderileri işleme alacak ve bir satın alma teklifi hazırlayacaktır. Gold&Co tarafından müşteriye herhangi bir teklif yapılmazsa veya bu teklif müşteri tarafından reddedilirse, Gold&Co'ya gönderilen ürünler, aksi kararlaştırılmadıkça, göndericinin ekteki mektupta belirtilen adresine, genellikle nakliye ücreti karşılığında iade edilecektir. Bir gecikme olması durumunda, Gold&Co müşteriyi yazılı olarak veya telefonla bilgilendirecek ve alternatif bir tarih verecektir.

5.20. Aksi kararlaştırılmadıkça, iade masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır. Müşteri sevkiyatı sigortalatmak istediğini belirtirse, bunun masraflarını da üstlenecektir.

6. SATIN ALMA, DEĞERLEME VE SATIN ALMA BEDELININ ÖDENMESI

6.1 Bir satın alma durumunda, sözleşme ancak müşteri Gold&Co tarafından sunulan yazılı beyanı imzaladığında, yani sunulan satın alma teklifini bağlayıcı bir şekilde kabul ettiğinde, özellikle ürünlerin bir suçtan kaynaklanmadığını, tüm ürünlerin istisnasız olarak üçüncü taraf haklarından muaf olduğunu ve ürünlerin üzerinde tam tasarruf yetkisine sahip olduğu müşterinin sınırsız mülkiyeti olduğunu ve satın alma fiyatının miktarını açıkça kabul ettiğini onayladığında yapılmış sayılacaktır. Gold&Co, herhangi bir gerekçe göstermeden bile herhangi bir zamanda ürünleri kabul etmeyi reddedebilir. Müşteri bir girişimci ise, satın alınan malların mülkiyeti, sözleşmenin imzalanması üzerine Gold&Co'ya geçecektir.

6.2 Gold&Co hurda altın, kırık altın, diş altını, sikkeler, değerli metal külçeleri ve değerli metaller içeren diğer çeşitli artık malzemeler, satılabilir değerli taşlar ve saatler satın alır. Satın alma işlemi Gold&Co'nun şubelerinden birinde, müşteri tarafından talep edilen bir ev randevusunda veya Gold&Co tarafından sağlanan "posta hizmeti" çerçevesinde gerçekleşir. Müşteri, sunulan veya gönderilen ürünlerin, bu amaç için eğitilmiş bir çalışan tarafından, diğerlerinin yanı sıra web sitesinde de sunulduğu gibi, en son teknolojiye göre profesyonel ve gerekli inceleme yöntemlerinin yardımıyla değerlendirilmesine izin verir. Değerlemenin temeli, Gold&Co tarafından teklif edilen ürünlerin sunulduğu veya teslim alındığı gündeki borsa fiyatları dikkate alınarak belirlenen günlük fiyattır. Kültürel ve tarihi değeri olan ürünler, değerli taşlar, saatler veya mücevherler ve markalı ürünler, ikincil piyasadaki karşılaştırılabilir bir fiyata dayalı olarak gerçekleştirilebilir bir değer üzerinden değerlenir. Gold&Co için yeniden satılabilir olmayan işlenmiş değerli taşlar değerleme dışında tutulacak ve sadece ağırlıklarına göre değerlendirilecektir.

6.3 Orijinalliğin doğrulanması: Prensip olarak, tüm çalışanlar sözleşmenin imzalanmasından önce mümkün olduğunca bütünlüğü koruyarak itfa kalemlerinin orijinalliğini kontrol edecektir. Ancak şüphe durumunda, temel malzemeyi kontrol edebilmek için sektörde alışılagelmiş bir yüzey aşındırma işlemi yapılmalıdır. Müşteri, malzemenin değerlendirilmesi amacıyla laboratuvarda analiz edilebileceğini veya değiştirilebileceğini (gerekirse mekanik, termal veya kimyasal olarak) ve gerekirse, içerilen değerli taşların çıkarılabileceğini ve satın alma sözleşmesinin imzalanmaması durumunda herhangi bir garanti yükümlülüğünü tetiklemeyecek olan orijinallik testi sırasında itfa edilecek nesnelerin belirli bir miktar yüzey aşınmasına maruz kalabileceğini açıkça ve geri dönülmez bir şekilde kabul eder. Kural olarak, personel böyle bir işlem için müşterinin önceden iznini alacaktır. İtfa nesnesinin bu şekilde bozulması, ne bir satın alma sözleşmesinin imzalanması için bir talep ne de bir tazminat talebi oluşturacaktır.

6.4 Değerli taşların profesyonel olarak ayarlanması, ancak önceden mutabık kalındıktan ve bir profesyonel tarafından ayarlanacak değerli taş başına 15,00 EUR ödendikten sonra Gold&Co tarafından gerçekleştirilecektir. Müşterinin özel talebi üzerine, Gold&Co bu taşları mücevher parçasından çıkaracaktır - bunun makul bir çaba ile mümkün olması koşuluyla - hiçbir garanti veya sorumluluk kabul edilmez.

6.5 Eldeki ürünlerin değerlendirilmesinden sonra, Gold&Co müşteriye yazılı bir satın alma teklifi sunacaktır; malların satıldığı günkü geçerli satın alma fiyatı belirleyici olacaktır.

6.6 Gold&Co genellikle değerli taşları satın almaz, ancak en fazla maddi değeri itfa oranı üzerinden geri öder. Satın alma fiyatı, değerli metal parçalarının inceliğine, ağırlığına ve miktarına ve borsadaki geçerli günlük kura bağlıdır. Maddi değerin üzerindeki değerler ayrıca ödeniyorsa, bu, ikincil piyasalardaki karşılaştırılabilir nesnelerin ve değerli taşların ilgili ticaret seviyesindeki sektörün standart fiyatlarına göre ve ilgili değerleme uzmanının değerlendirme ve deneyimine göre elde edilebilir fiyatlar temelinde yapılır.

6.7 Gold&Co tarafından satın alınan ürünlerin satın alma bedeli ödemeleri, satın alma sözleşmesinin imzalanmasından sonra ya derhal nakit olarak ya da bir ödeme çeki ile ödenecek ya da satıştan sonraki 7 iş günü içinde müşteri tarafından bildirilecek ve müşterinin üzerinde tasarrufta bulunmaya yetkili olduğu bir hesaba aktarılacaktır. Satın alma Gold&Co "Posta Hizmeti" çerçevesinde gerçekleşirse, satın alma fiyatı her zaman banka havalesi ile ödenir. Başarılı bir ulusal banka havalesi için üç iş günü zaman olarak kabul edilir.

6.8 Herhangi bir teklif sunulmazsa, Gold&Co'ya sunulan ürünler müşteriye iade edilecektir; posta yoluyla gönderilen ürünler, ekteki notta belirtilen adrese iade edilecektir. Ayarlanmış değerli taşlar, sahte veya satın alınamayacak diğer ürünler müşterinin talebi üzerine iade edilecek veya posta ile gönderilecektir.

6.9 Satış fiyatının belirlenmesinde, borsa fiyatlarına (spot fiyatlar) göre ayarlanan ve sektörde alışılagelmiş olan cari alış fiyatları esas alınır. En önemli ve en sık kullanılan ürünlerin alış ve satış fiyatları www.goldundco.at web sitemizde sürekli güncellenen bir biçimde yayınlanmaktadır. Web sitesi performansı ve farklı son cihazlarla ilgili teknik nedenlerden dolayı, yayınlanan fiyatlar elde edilen fiyatlardan biraz sapabilir (günlük dalgalanmaya bağlı olarak %1-5'e kadar). Bağlayıcı satın alma fiyatı, satın alma ve inceleme sürecinde mallar sunulduğunda çalışan tarafından teklif edilen fiyattır.

6.10. Değer, asit testi ve diğer uygun test yöntemleri ile belirlenir. Nitelikli bir değer beyanı yapabilmek için, yüzeye gizli bir yerde (genellikle 0,2 mm, özel durumlarda 3 mm'ye kadar - ancak bu yalnızca müşteriye danışıldıktan ve sözlü onayından sonra) hafif aşındırıcı (parlatma, sürtme, törpüleme, taşlama) işlem yapılması gerekebilir. Testlerin görsel etkileri mümkün olduğunca göze çarpmayacak şekilde tutulur. Bu tür aşınma izleri olması durumunda, müşteri her türlü tazminat veya garanti hakkından feragat eder, aksi takdirde satın alma incelemesi yapılamaz.

6.11. POS'taki test yöntemleriyle bir kalite tespiti mümkün değilse, mümkünse derhal laboratuvarda başka testler yapılacaktır. Güvenlik nedeniyle, müşterinin laboratuvar tesislerine girme hakkı yoktur ve bu sadece özel durumlarda ve münferit durumlarda yönetime danışıldıktan sonra verilecektir.

6.12. Tüketiciler için posta hizmeti: Müşteri ya web formu üzerinden satış formu, talimatlar ve genel şartlar ve koşullar ile birlikte ücretsiz ambalaj malzemesi gönderilmesi için sipariş verir ya da satış formunu, talimatları ve genel şartları indirir, çıktılarını alır ve talimatlara göre uygun ambalaj malzemesini kendisi seçer. Mallar Gold&Co tarafından en fazla 5.000 EUR tutarında sigortalanır. Bu nakliye sigortası tarafından geçerli bir sigorta kapsamı için, nakliye talimatlarının tüm noktalarına güncel sürümde uyulmalıdır. Sevkiyatın bir kısmının veya tamamının kaybolması durumunda, talimatlara uygun hareket edilmesi halinde sevkiyat sigortası sorumludur. Bir kayıp durumunda müşteri, özellikle içerik, miktar ve paketleme talimatlarına uygunluk gibi sigorta için gerekli bilgilerin bulunmasında işbirliği yapmalıdır. Müşteri ayrıca sigorta şirketine gerekli bilgileri sağlamalıdır. Hurda altın, kırık altın, diş altını, altın sikkeler ve diğer çeşitli altın kalıntılarının Gold&Co'ya gönderilmesi, müşteri nakliye sigortası ve nakliye yönetmeliklerinin gerekliliklerini yerine getirmediği sürece, yalnızca gönderenin masraf ve riskine tabidir.
Muayene ve satın alma teklifi: Mallar kabul edildikten ve incelendikten sonra, müşteri inceleme sonucu ve belirlenen satın alma fiyatı hakkında telefon veya e-posta yoluyla bilgilendirilecektir. Satın alma teklifi müşteri tarafından e-posta veya mektupla onaylanırsa, satın alma fiyatı kabulden sonraki 48 saat içinde müşterinin hesabına aktarılacaktır. Müşteri teklifi kabul etmezse, mallar bir hafta içinde (sevkiyat tarihi) müşteriye ücretsiz olarak iade edilecektir. Satın alma teklifinde bulunmak için müşteriyle bir hafta içinde iletişime geçilemezse, mallar bir ay sonra gönderenin adresine iade edilecektir.

6.13. Yenileme: Aksi kararlaştırılmadıkça, değerli metal hurdalarının teslimatı için ifa yeri Gold&Co'nun tesisleridir. Teslimat masrafları ve riski müşteriye aittir. Müşteri, uygun taşıma ve ambalajlamadan ve Gold&Co tarafından verilen talimatlara ve yasal veya resmi düzenlemelere uymaktan sorumludur. Gold&Co, teklifte veya sipariş onayında yer alan taşıma ve işleme maliyetlerini artırma ve siparişin kabulü sırasında Gold&Co tarafından bilinmeyen malzemenin özel özelliklerinin ek harcama gerektirmesi durumunda iade teslimat veya satın alma sürelerini uzatma hakkını saklı tutar. Gold&Co taşıma ve işleme maliyetlerindeki artıştan ve iade teslim/satın alma sürelerinin uzatılmasından haberdar olur olmaz, Müşteri derhal bilgilendirilecektir. Gold&Co, sadece Gold&Co'nun sigorta poliçeleri kapsamında olduğu sürece kasıt veya ağır ihmalden kaynaklanmayan maddi kayıplardan, ancak en fazla teslim edilen malzemenin teslimat sırasındaki ilgili değerine kadar sorumlu olacaktır. Müşteri diğer tüm riskleri üstlenecektir; özellikle de yeniden işleme malzemesinin tehlikeli doğasından kaynaklanan tüm hasarlardan sorumlu olacaktır.

6.14. Yeniden işleme öncesinde belirlenen ağırlıklar ve belirlenen içerik temelinde bir hesaplaşma yapılacaktır. Müşteri beyanı aldıktan sonra iki hafta içinde yazılı olarak itiraz etmezse bağlayıcı hale gelecektir. Yeniden işleme yoluyla elde edilen metaller ve değerli metaller müşteriye alacak olarak kaydedilir.

6.15. Müşteri, Gold&Co'nun mevcut ve gelecekteki alacakları için Müşterinin mülkiyetine geçen malları üzerinde rehin hakkı elde ettiğini açıkça kabul eder.

7. EYLEMLER

7.1 Gold&Co bir promosyon çerçevesinde promosyonlar sunuyorsa, bunlar yalnızca belirtilen süre boyunca geçerlidir. Promosyon teklifi üçüncü şahıslara devredilemez.

7.2 Gold&Co tarafından zaman zaman ayrı olarak duyurulan promosyon günlerinde sunulan "En İyi Fiyat Garantisi" özel promosyon koşulları altında geçerlidir ve mevcut fiyat dalgalanmalarına göre ayarlanan ve yalnızca tüketicilere yönelik bağlayıcı olmayan bir tekliftir. Ticari tüccarlar bu "En İyi Fiyat Garantisi" kapsamı dışındadır. Hurda altın ticaretinde "En İyi Fiyat Garantisi", karşılaştırılabilir, yerel bir rakibin belirli bir karşılaştırılabilirlik temelinde katlanılan tüm maliyetler düşüldükten sonra, temel altın oranı veya bir rafinerinin yerel olarak alışılmış ulaşılabilir itfa oranı dikkate alınarak ve yalnızca hurda veya eritilmiş altın için anında ödeme ile toplam fiyat teklifinin fazla ödenmesini içerir. Tüm yatırım amaçlı altın formları güncel günlük fiyatlar üzerinden satın alınır ve bu en iyi fiyat garantisinin dışında tutulur. Müşteri belirli bir miktarda fazla ödeme alma hakkına sahip değildir - Gold&Co bunu belirlemekte serbesttir, ancak toplam fiyat üzerinden en az 1 Euro.

7.3 Karşılaştırma için hiçbir dayanağı olmayan teklifler, örneğin toplam fiyatı olmayan gram fiyatları, internet fiyatları veya yazılı olarak söz konusu mallarla açıkça ilgili olmayan internet teklifleri, sözlü, gerçekçi olmayan veya anlaşılmaz teklifler, şirket bilgileri olmayan teklifler, özellikle farklı bir temel fiyattan yapılan teklifler, Gold&Co'yu "en iyi fiyat garantisi "nden muaf tutar. Teklif döneminin süresi ilan edildiği gibidir veya iptal edilene kadardır. Fiyat dalgalanmaları, hatalar, yanlış basımlar vb. saklıdır.

8. GARANTİ

8.1 Garanti, yasal hükümlere tabi olacaktır. Malların müşteri tarafından kabulünden itibaren 24 aylık yasal süre ile sınırlıdır. Haklı şikayetler olması durumunda, mallar iyileştirilecek ve bu amaçla makul bir süre tanınacaktır. Değiştirme veya iyileştirme mümkün değilse (mümkün değil, çok fazla çaba, makul değil, gecikme, vb.), müşteri fiyat indirimi veya kusur küçük değilse sözleşmenin iptali (redhibition) hakkına sahip olacaktır.

8.2 Ortaya çıkan kusurlar mümkün olduğunca teslimat sırasında veya görünür hale geldikten sonra bildirilmelidir; teslimat sırasında veya görünür hale geldikten sonra bildirimde bulunulmamasının tüketicinin garanti talepleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

9. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI, TAZMINAT TALEPLERI

9.1 Gold&Co, ilgili tüm durumlarda yalnızca kasıt veya ağır ihmal durumunda zararlardan sorumlu olacaktır. Kişisel yaralanma durumunda Gold&Co hafif ihmalden de sorumludur. Bu sorumluluk muafiyeti, bir kusurdan kaynaklanan dolaylı zararlar için de geçerlidir. Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki talepler bundan etkilenmez.

9.2 Mallar tüketici işlemlerinde gönderildiğinde, mallar tüketiciye veya tüketici tarafından belirlenen ve taşıyıcıdan farklı bir üçüncü tarafa teslim edilene kadar malların kaybolma veya hasar görme riski tüketiciye geçmez.

9.3 Sözleşmeden doğan maddi yükümlülüklerin ihlali nedeniyle tazminat talebi genellikle sözleşme için tipik olan öngörülebilir zarar ve (net) satın alma değeri ile sınırlıdır. Bu, kişisel yaralanmalar için geçerli değildir.

9.4 Müşterilere karşı girişimci olarak sorumluluk, hasarın ve zarar veren tarafın öğrenilmesinden itibaren altı ay sonra sona erer.

9.5 Gold&Co, dolaylı zararlar, kar kaybı, dolaylı zararlar, faiz kaybı, tasarruf kaybı, dolaylı zararlar ve mali kayıplar, iş kesintileri, üçüncü taraf taleplerinden kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacaktır. Bir girişimci tarafından masrafları Gold&Co'ya ait olmak üzere bir ceza kararlaştırılmışsa, bu durum yargısal denetim hakkına tabidir ve cezayı aşan zararların ileri sürülmesi hariç tutulur.

10. KARA PARA AKLAMA/CYC/VERI KORUMA

10.1 Değeri 10.000,00 EUR veya daha fazla olan tüm nakit işlemlerinde, yürürlükteki kara para aklama yönetmeliklerine uygun olarak müşterinin kimliğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, müşteri veri toplama için geçerli bir fotoğraflı kimlik getirmelidir. Çevrimiçi mağazadaki siparişler için müşteri, 10.000 EUR veya daha fazla değere sahip siparişler için fotoğraflı kimliğinin bir kopyasını PDF, JPG, PNG formatında yüklemelidir. Tüm ticari işlemler için, malların veya fonların kaynağı ve mülkiyeti makul bir şekilde belgelenmelidir. Gold&Co ayrıca üçüncü tarafların uygunluk kontrolü hizmetlerini kullanarak genişletilmiş KYC (Müşterini Tanı) önlemlerini uygulamakta serbesttir.

10.2 Gold&Co tarafından ticari işlemler sırasında toplanan tüm müşteri verileri hiçbir koşulda üçüncü taraflara aktarılmayacak ve DSGVO çerçevesinde saklanacak ve işlenecektir. Veri koruma düzenlemeleri ile ilgili olarak, https://www.goldundco.at/ adresinde bulunan veri koruma beyanımıza atıfta bulunuyoruz.

11. MÜŞTERI HESABI

11.1 Müşteri, online mağazadaki satın alma işlemi sırasında bir müşteri hesabı açabilir. Müşteri hesabı yalnızca çevrimiçi olarak görüntülenebilir. Bir müşteri hesabı açmak için aşağıdaki veriler doğru bir şekilde sağlanmalıdır: (i) isim, (ii) doğum tarihi, (iii) adres, (iv) unvan, (v) telefon numarası, (vi) ve e-posta adresi. Müşterinin teslimat adresindeki değişiklikleri bildirmemesi halinde, Gold&Co tarafından yapılan yazılı beyanlar, müşteri tarafından bildirilen son adrese gönderilmişse alınmış sayılacaktır.

11.2 Sadece hesabı açan kişi müşteri hesabı açma hakkına sahiptir. Birkaç kişi veya hatta başka kişiler adına hesap açılması mümkün değildir. Tüm erişim verileri gizli tutulmalıdır. Müşterinin kayıtlı olması halinde, sadece bu kişinin niyet beyanında bulunmaya yetkili olduğu kabul edilir. Gold&Co, herhangi bir zamanda müşteri hesabına erişim için daha fazla güvenlik önlemi alma ve kullanma ve müşterileri neden belirtmeksizin reddetme hakkını saklı tutar.

11.3 Gold&Co, önemli nedenlerle müşteri hesabına erişimi istediği zaman engelleme hakkına sahiptir. Müşteri hesabı, devam eden bir yükümlülük veya başka bir yasal ilişki oluşturmaz; öncelikle müşteri ile kişisel bir ilişki kurmak için satın alınan malların bir kişiye atanmasına hizmet eder. Gold&Co, müşteri hesabının müşteri tarafından bloke edilmesi veya feshedilmesinden kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

12. GUİTTES

12.1 Müşteri hediye çeki satın alabilir. Hediye çeki, ödemenin alınmasından sonra çevrimiçi bir kupon şeklinde de satın alınabilir. Kupon web mağazasında çevrimiçi olarak kullanılıyorsa, kupon kodu yalnızca bir kez kullanılabilir. Müşteri kupon kodunu alışveriş sepetine girer ve "Kuponu uygula" butonuna tıklar. Kuponun değeri fatura tutarına eklenecektir. Kuponlar başka kuponlar satın almak veya ödeme yapmak için kullanılamaz. Bir kuponun daha önce verilmiş bir siparişe sonradan yüklenmesi mümkün değildir. Sipariş başına yalnızca bir kupon kullanılabilir.

12.2 Kuponlar, kupon veya kod gönderildikten sonra en geç üçüncü yılın sonuna kadar kullanılmalıdır; daha sonra geçerliliklerini kaybederler.

12.3 Gold&Co, kuponun veya kodun kaybolması, çalınması veya kötüye kullanılması veya gecikmeli olarak iletilmesi konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

12.4 Promosyon kuponları söz konusu olduğunda, kullanım için ayrı koşullar olabilir (örn. özel kullanım süresi, vb.).

13. DİĞER HÜKÜMLER

13.1 Gold&Co ile müşterileri arasındaki iş ilişkisinden doğan tüm hak ve yükümlülükler yasal haleflere geçecektir. Hakların devri kanuna dayalı olarak gerçekleşmediği sürece, müşteri iş ilişkisinden doğan hak ve yükümlülüklerini yasal halefine devretmeyi taahhüt eder.

13.2 Gold&Co, yasal durumdaki değişiklikler, yüksek mahkeme kararları vb. veya piyasa koşulları nedeniyle GŞK'yi değiştirme hakkını saklı tutar. Değiştirilen GŞK, yürürlüğe girmeden en az bir hafta önce müşteriye yayınlanacaktır. Değiştirilen GŞK, yukarıda belirtilen bildirim süresinin sona ermesinden sonra bir müşteri ilk kez yeni bir sözleşme imzaladığı anda geçerli olacaktır.

13.3 Gold&Co arasındaki tüm iş ilişkisi için, Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Konvansiyonu hükümleri hariç olmak üzere Avusturya hukukunun uygulanabilirliği kabul edilmektedir. Tüketiciler söz konusu olduğunda, bu hukuk seçimi yalnızca sağlanan korumanın tüketicinin mutat ikametgahının bulunduğu devletin hukukunun emredici hükümleri tarafından geri çekilmediği sürece geçerli olacaktır.

13.4 Şirketlerle ilgili olarak, Gold&Co'nun (Viyana) kayıtlı ofisindeki mahkemelerin, varlığı veya yokluğu ile ilgili anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere bir sözleşmeden kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar hakkında karar vermek için münhasır yargı yetkisine sahip olacağı kabul edilmektedir.

13.5 Bir müşteri açıkça bir satın alma incelemesi talep etmezse, şüphe durumunda teklif edilen malların kalitesi hakkında hiçbir açıklama yapılamaz. Müşteriye sunulan her türlü ücretsiz ekspertiz yalnızca sözlü olarak yapılır ve ya bağlayıcı bir satın alma teklifi ya da ilgili uzmanlık ticaretinde bir satış değeri tahmini ile sonuçlanır. Bu beyanlar, ilgili ekspertizin deneyimine ve kişisel değerlendirmesine dayanır, bağlayıcı değildir ve müşteri için yasal bir hak teşkil etmez. Sipariş durumuna bağlı olarak prensipte yazılı bir özel ekspertiz mümkündür. Bu, değerleme uzmanının ilgili geçerli ücret tarifesine dayanmaktadır.

13.6 Mallar incelendikten sonra müşteri, satın alma fiyatını da içeren satın alma incelemesi ve değerleme sonucu hakkında telefon veya e-posta yoluyla bilgilendirilebilir. Müşteri bunu e-posta ile onaylayabilir ve belirlenen satın alma fiyatını 48 saat içinde hesabına aktarılabilir. Müşteri teklifi kabul etmezse, mallar bir hafta içinde verilen adreste müşteriye ücretsiz olarak iade edilecektir.

13.7 Müşteri, sahte veya taklit olarak incelenen ve özellikle doğası, işareti ve/veya görünümü nedeniyle piyasada bulunan değerli metal ürünlere kafa karıştırıcı şekilde benzeyen, yasal bir düzenlemeye aykırı olan ve dolandırıcılık eylemi gerçekleştirmeye uygun olan nesnelerin veya malların, değerli malzemenin değerinin geri ödenmesi karşılığında imha edilmek üzere Gold&Co tarafından teslim alınacağını veya yalnızca kolluk kuvvetlerinin veya ilgili yetkili makamın katılımıyla Gold&Co tarafından tekrar teslim edileceğini kabul eder.

13.8 Bu hükümlerden herhangi birinin kısmen veya tamamen geçersiz olması diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

13.9 Müşteri, bu GŞK'yi kabul eder ve siyasi olarak maruz kalan bir kişi (PEP) olmadığını veya biriyle yakın bir ilişkisi olmadığını onaylar.

14. TAHKİM KURULU

Tahkim Kurulu: Gold&Co, anlaşmazlık durumunda İnternet Ombudsmanının tahkim prosedürüne katılmayı taahhüt eder: www.ombudsmann.at. OS platformu da anlaşmazlıkların çözümü için kullanılabilir: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Sürüm: Şubat 2023

Örnek iptal formu

için

Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH, Tuchlauben 7a, 1010 Viyana,

E-posta: info@goldundco.at

Aşağıdaki malların satın alınması için tarafımdan akdedilen sözleşmeyi işbu belge ile iptal ediyorum

Miktar Makale numarası Tanımlama

 

Alındı:

Tüketicinin adı:

Tüketicinin adresi:

Tarih:

Tüketicinin imzası: