So zlatom aj proti stagflácii

So zlatom aj proti stagflácii © Joe Dudeck / Unsplash

Vysoká miera inflácie spojená s oslabovaním ekonomiky: opäť nás prenasleduje prízrak stagflácie. S fyzickým zlatom v portfóliu by však mal byť človek dobre chránený aj v týchto časoch.

Čo znamená "stagflácia"?

Stagflácia je termín používaný na označenie fázy, v ktorej sa vysoká inflácia prelína s obdobím hospodárskej slabosti.

Euro Goldmnze 2013 Z hľadiska fiškálnej a hospodárskej politiky predstavuje stagflácia dilemu: uvoľnená menová politika s nízkymi kľúčovými úrokovými sadzbami poskytuje ekonomike "lacné peniaze", ale podporuje infláciu. Prísnejšia menová politika so zvyšovaním kľúčových úrokových sadzieb naopak pôsobí proti inflácii, ale vždy hrozí, že zadusí ekonomiku, pretože nebudú peniaze na potrebné investície.

Posledné fázy stagflácie nastali v 70. a 80. rokoch 20. storočia, keď ropná kríza spôsobila dvojcifernú mieru inflácie a hospodársky rast v priemyselných krajinách sa medzitým dokonca prepadol do záporných hodnôt. Cena zlata však počas týchto fáz výrazne rástla.

Aktuálne: Vysoká inflácia a nebezpečenstvo stagflácie

Už v lete 2021 varovali rôzni analytici pred hrozbou stagflácie, keď sa k rastúcej miere inflácie odvtedy pridali aj neuspokojivé hospodárske údaje.

Hoci za infláciu sú do veľkej miery zodpovedné roky uvoľnenej menovej politiky, ekonomiku brzdia najmä narušené dodávateľské reťazce v dôsledku Corony.

Vojna na Ukrajine a sankcie proti Rusku navyše pridali ďalší rozmer: hlavnými dôsledkami sú úzke miesta a hrozivé ceny v energetickom sektore. Okrem toho sú krízou masívne zasiahnuté aj ďalšie odvetvia, od potravinárskeho (pšenica, hnojivá, ...) až po priemysel špičkových technológií (polovodiče, vzácne plyny, ...). A

ECB tiež vidí známky stagflačnej fázy v Európe:

"Existujú scenáre nadchádzajúcej stagflácie. [...] To bude samozrejme závisieť od trvania konfliktu a viac či menej koordinovanej reakcie (vo fiškálnej politike) Európanov."
- Mario Centeno, člen Rady guvernérov ECB

Vojna na Ukrajine bude mať preto nielen negatívny vplyv na hospodársky rast, ale môže tiež ďalej oddialiť zmenu európskej menovej politiky. V súčasnosti je tiež ťažké povedať, do akej miery bude Fed, ktorý už inicioval obrat úrokových sadzieb v USA, schopný udržať plánovaný kurz.

Cena zlata a stagflácia

Počas stagflácie v 70. rokoch 20. storočia bolo zlato jedným z najsilnejších aktív a prekonalo ostatné triedy aktív. Preto možno predpokladať, že stagflácia bude v roku 2022 opäť pozitívnym scenárom pre cenu zlata.

Dá sa predpokladať, že zlato si vo fáze stagflácie vedie tak dobre, pretože v úlohe "bezpečného prístavu" a kotvy inflácie môže ťažiť z nepokojnejšej hospodárskej situácie, vysokej miery inflácie a klesajúcich reálnych úrokových sadzieb.

"Pokiaľ sa nedočkáme kladných reálnych úrokových sadzieb vo výške 2 až 3 %, zlato funguje."
- Ronald Stöfferle

Pokiaľ reálne úrokové sadzby zostanú nízke, "základ pre budúci rast ceny zlata" je vytvorený, tvrdí odborník na zlato Ronald Stöfferle v denníku Wiener Zeitung. V strednodobom horizonte Stöfferle očakáva nové historické maximá a nárast až na 2 300 dolárov za trójsku uncu v priebehu 12 až 18 mesiacov.

Záver: Dobre vybavený zlatom

1 unca Viedenská filharmónia Čím dlhšie bude trvať vojna medzi Ukrajinou a Ruskom, tým masívnejší bude jej vplyv na svetové hospodárstvo. Dá sa predpokladať, že štáty a centrálne banky budú musieť naďalej masívne podporovať svoje ekonomiky, aby tieto dôsledky zmiernili.
Je preto otázne, či centrálne banky dodržia rýchlu zmenu menovej politiky, ktorú prisľúbil aspoň Fed. Aj v prípade zvýšenia kľúčových úrokových sadzieb je otázkou, či sa im podarí rýchlo zastaviť infláciu.

Každý, kto si zabezpečil časť svojich aktív fyzickým zlatom, sa však môže považovať za dobre vybaveného. Zlato ako bezpečný prístav a jeho kvalita ako uchovávateľa hodnoty je pravdepodobne jedným z najlepších spôsobov, ako dlhodobo chrániť majetok pred stratou hodnoty.

Chcete kúpiť alebo predať zlato?

Príďte teraz na osobnú, nezáväznú a serióznu konzultáciu do jednej z našich pobočiek vo Viedni alebo navštívte náš online obchod.
Naše pobočky
Do obchodu

Toto by vás tiež mohlo zaujímať

Novinky, základné informácie a aktualizácie na tému zlato a striebro.

ďalšie príspevky