Falzifikáty

Krugerrand Replika / Kópia
Opätovné pečiatkovanie, nesprávne pečiatkovanie, repliky a falzifikáty
Kedy je minca skutočne "pravá"? Musí byť pravý gulden z 19. storočia? Aký je rozdiel medzi reštrikciou, chybou razby, replikou a falzifikátom?
Kontrola pravosti zlatých mincí a zlatých prútov
Všetko, čo sa blyští, nie je zlato! Stále sa objavujú falošné zlaté prúty a mince. Keďže falzifikáty sú čoraz dokonalejšie, je čoraz ťažšie rozlíšiť pravý tovar od falošného, najmä pre laikov.
Detekcia falzifikátov zlatých prútov a falošných zlatých mincí
Všetko, čo sa blyští, nie je zlato! Od roku 2016 sa opäť čoraz častejšie objavujú falošné zlaté prúty a mince. Najmä pri nákupe na internete by mal byť človek opatrný. Pre laikov je ťažké rozlíšiť pravý tovar od falošného.
Ochranné stupne, triedenie, plátovanie a falzifikáty
Okrem vzácnosti je stupeň zachovalosti mince jednou z najdôležitejších charakteristík pre zberateľov mincí, a preto je rozhodujúci pre určenie zberateľskej hodnoty. Aby bolo možné čo najneutrálnejšie posúdiť a zaručiť pravosť a stupeň zachovalosti, vytvorili sa klasifikačné služby, ktoré dávajú svoje odborné znalosti k dispozícii každému ako tretia nezávislá strana.