Anonymný nákup zlata v Nemecku je teraz možný len do výšky 2000 eur

Monitorovanie investícií do zlata © Victor Garcia / Unsplash

V Rakúsku je limit stále 10 000 eur

Každý, kto si bude chcieť v budúcnosti kúpiť zlato v Nemecku, si bude môcť kúpiť zlaté mince a zlaté prúty len do ekvivalentnej hodnoty 1 999 EUR bez toho, aby musel uložiť svoje osobné údaje.

Najnovší zákon o praní špinavých peňazí - nemecká implementácia európskej smernice o praní špinavých peňazí - je účinný od 1. januára 2020. Podľa neho musí obchodník so zlatom pri tzv. tabuľkových transakciách s peňažnou hodnotou 2 000 EUR a viac evidovať a uchovávať osobné údaje obchodného partnera.

Doteraz bolo možné v Nemecku a Rakúsku nakupovať zlato, striebro a iné drahé kovy až do výšky 9 999 eur anonymne. Teraz bol tento limit v Nemecku znížený len na 1 999 €. Nemecká Spolková rada medzitým dokonca požadovala zníženie limitu anonymity pre nákup zlata v Nemecku len na 1 000 €.

Nemecko sa tak pridáva k európskym krajinám, ktoré zavádzajú čoraz prísnejšie obmedzenia anonymných platobných transakcií - a tým aj nákupu zlata, striebra a pod. V mnohých iných európskych krajinách už existuje všeobecný (!) hotovostný limit. Napríklad vo Francúzsku je to len 1 000 eur, v Španielsku maximálne 2 500 eur, v Taliansku maximálne 3 000 eur, ktoré môžu prejsť z ruky do ruky v hotovosti, a teda bez kontroly totožnosti.

Nákup zlata v Rakúsku: anonymne a bez hotovostného limitu

V súčasnosti možno zlato a iné drahé kovy do 9 999 eur v Rakúsku stále nakupovať anonymne bez poskytnutia osobných údajov. Tento limit pre anonymné hotovostné transakcie bol v Rakúsku naposledy znížený v roku 2015 z 15 000 € na 10 000 €.

Pri transakciách so zlatom, ktoré presahujú túto hranicu, sú obchodníci so zlatom, ako napríklad spoločnosť Gold&Co., zo zákona povinní zaznamenávať údaje svojich zákazníkov. Tieto údaje sa potom musia uchovávať sedem rokov a na úradnú žiadosť sa musia odovzdať.

V rakúskych návrhoch zákonov na implementáciu smernice EÚ o praní špinavých peňazí sa zatiaľ neuvádza ďalšie zníženie prahovej hodnoty pre predaj alebo nákup zlata. Nemôžeme však vylúčiť, že v Rakúsku dôjde k ďalšiemu zníženiu prahu anonymity. Podľa súčasného stavu limit 10 000 EUR pre anonymný nákup zlata pravdepodobne zostane v platnosti minimálne do roku 2020.

O tom, čo sa stane s anonymným limitom pre nákup zlata a striebra v Rakúsku, sa pravdepodobne rozhodne až po tom, ako sa nová vláda naplno ujme svojej práce.

Rakúsko však bolo v minulosti často ochotným vzorovým žiakom pri implementácii smerníc EÚ a dokonca nadmieru plnilo nariadenia požadované Bruselom (to sa nazýva "gold plating"). Okrem toho Rakúsko pri implementácii smerníc EÚ často nasledovalo príklad svojho "veľkého brata" Nemecka.

Prevoz zlata cez hranice do Nemecka: Na čo si treba dať pozor

Je možné naďalej anonymne nakupovať zlato v Rakúsku až do výšky 9 999 EUR a potom ho vyvážať do Nemecka? Stručne povedané, áno. Pretože pri vstupe do Nemecka z členského štátu EÚ sa drahé kovy musia colne deklarovať až vtedy, keď ich peňažná hodnota presiahne 10 000 EUR.

Zlato, striebro a iné drahé kovy sa totiž podľa zákona považujú za "platobné prostriedky rovnocenné s hotovosťou". To sa však vzťahuje len na mince a prúty, ale nie na šperky zo zlata.

Pozor! Pri prekračovaní hraníc nesmie celková hodnota "hotovosti a rovnocenných platobných prostriedkov" presiahnuť 10 000 EUR. Ak teda máte v peňaženke okrem zlata v hodnote 9 999 EUR aj 300 EUR v hotovosti, musíte to nahlásiť, pretože celková suma potom práve presahuje 10 000 EUR.

Dôležité je tiež vedieť, že na výpočet hodnoty mincí sa používa skutočná materiálová hodnota (ktorá vychádza z aktuálnej ceny zlata), a nie nominálna hodnota vyrazená na minciach. Preto sa vždy informujte o aktuálnej cene zlata v krátkom čase!

Nakupujte alebo predávajte zlato diskrétne a anonymne v spoločnosti Gold&Co.

Či už ide o zlaté prúty, strieborné mince alebo iné drahé kovy - s našimi dlhoročnými skúsenosťami stojíme pri našich zákazníkoch vo Viedni a v celom Rakúsku. Pred návštevou niektorej z našich pobočiek nás môžete anonymne kontaktovať a získať ďalšie informácie o nákupe alebo predaji zlata e-mailom alebo telefonicky. Samozrejme, môžete kedykoľvek prísť aj priamo do niektorej z našich pobočiek bez predchádzajúceho objednania.

Ako renomovaný predajca vám ukážeme, aké možnosti sú k dispozícii a aké výhody dnes drahé kovy investorom ponúkajú. Okrem toho vám pri nákupe zlata alebo striebra zaručujeme férovú a diskrétnu transakciu. Do aktuálneho zákonom stanoveného limitu 10 000 eur tak radi urobíme anonymne.

Okrem priateľského a zákaznícky orientovaného poradenstva môžete využiť atraktívne podmienky, aby ste profitovali z aktuálne platnej ceny zlata.

Chcete kúpiť alebo predať zlato?

Príďte teraz na osobnú, nezáväznú a serióznu konzultáciu do jednej z našich pobočiek vo Viedni alebo navštívte náš online obchod.
Naše pobočky
Do obchodu

Toto by vás tiež mohlo zaujímať

Novinky, základné informácie a aktualizácie na tému zlato a striebro.

ďalšie príspevky