Veri koruma

Veri koruma hakkında bilgi

Şirketimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok memnunuz. Veri koruma, Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH yönetimi için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH'nin internet sayfalarının kullanımı, herhangi bir kişisel veri belirtilmeksizin mümkündür. Ancak, bir veri konusu web sitemiz aracılığıyla kuruluşumuzun özel hizmetlerini kullanmak isterse, kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür bir işlem için yasal bir dayanak yoksa, genellikle veri sahibinin onayını alırız.

Bir veri sahibinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi, her zaman Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH için geçerli olan ülkeye özgü veri koruma düzenlemelerine uygun olacaktır. Bu veri koruma beyanı aracılığıyla kuruluşumuz, topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca, veri sahipleri bu veri koruma beyanı aracılığıyla hakları konusunda bilgilendirilir.

Kontrolör olarak Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamıştır. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri aktarımları her zaman güvenlik açıklarına maruz kalabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, her veri sahibi kişisel verilerini bize alternatif yollarla, örneğin telefonla iletmekte serbesttir.

 

1. Tanımlar

Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH'nin veri koruma beyanı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DS-GVO) yayınlanırken Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tarafından kullanılan terimlere dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için olduğu kadar kamuoyu için de okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bunu sağlamak için, kullanılan terimleri önceden açıklamak istiyoruz.

Bu gizlilik politikasında diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:

 • (a) kişisel veriler

  Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (bundan böyle "veri sahibi" olarak anılacaktır) ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Tanımlanabilir bir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunarak tanımlanabilen kişidir.

 • (b) ilgili kişi

  Veri sahibi, kişisel verileri kontrolör tarafından işlenen tanımlanmış veya tanımlanabilir herhangi bir gerçek kişi anlamına gelir.

 • c) İşleme

  İşleme, toplama, kaydetme, düzenleme, dosyalama, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanma, iletim yoluyla ifşa etme, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha etme gibi otomatik yollarla olsun veya olmasın kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlemler dizisidir.

 • (d) işlemenin kısıtlanması

  İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekte işlenmesini sınırlandırmak amacıyla işaretlenmesidir.

 • e) Profil Oluşturma

  Profil oluşturma, bir gerçek kişiyle ilgili belirli kişisel hususları değerlendirmek, özellikle de söz konusu gerçek kişinin işteki performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleri, ilgi alanları, güvenilirliği, davranışı, konumu veya konum değişikliği ile ilgili hususları analiz etmek veya tahmin etmek için söz konusu kişisel verilerin kullanılmasını içeren kişisel verilerin herhangi bir otomatik işleme biçimidir.

 • f) Takma adlandırma

  Takma ad verme, kişisel verilerin, söz konusu ek bilgilerin ayrı olarak tutulması ve kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye atfedilmemesini sağlayan teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması koşuluyla, ek bilgiler kullanılmadan belirli bir veri sahibiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde işlenmesidir.

 • (g) kontrolör veya işlemeden sorumlu kişi

  Kontrolör veya işlemeden sorumlu kişi, kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını tek başına veya diğerleriyle birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, ajans veya diğer organdır. Söz konusu işleme amaçları ve araçlarının Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından belirlendiği hallerde, kontrolör veya kontrolörün belirlenmesine ilişkin belirli kriterler Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamında sağlanabilir.

 • (h) İşlemciler

  İşleyici, kontrolör adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya diğer organ anlamına gelir.

 • i) Alıcı

  Alıcı, üçüncü taraf olsun ya da olmasın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, ajans veya başka bir organdır. Ancak, Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamında belirli bir soruşturma görevi bağlamında kişisel verileri alabilen kamu makamları alıcı olarak kabul edilmez.

 • j) Üçüncü

  Üçüncü taraf, veri sahibi, kontrolör, işleyici ve kontrolör veya işleyicinin doğrudan sorumluluğu altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışında bir gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organ anlamına gelir.

 • k) Rıza

  Rıza, veri sahibinin kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesini kabul ettiğini belirttiği bir beyan veya başka bir açık olumlu eylem şeklinde veri sahibinin isteklerinin özgürce verilmiş belirli ve bilgilendirilmiş bir göstergesi anlamına gelecektir.

2. kontrolörün adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği Üye Devletlerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri koruma niteliğindeki diğer hükümler anlamında sorumlu taraf

Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH

Tuchlauben 7a
1010 Viyana
Avusturya

Tel.: 01/23 50 222
E-posta: info@goldundco.at
Web sitesi: www.goldundco.at

3. Çerezler

Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH'nin internet sayfalarında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sisteminde depolanan metin dosyalarıdır.

Çok sayıda web sitesi ve sunucu çerez kullanmaktadır. Birçok çerez, çerez kimliği olarak adlandırılan bir kimlik içerir. Çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. İnternet sayfalarının ve sunucuların, çerezin kaydedildiği belirli bir internet tarayıcısına atanabileceği bir karakter dizisinden oluşur. Bu, ziyaret edilen internet sayfalarının ve sunucuların, veri sahibinin bireysel tarayıcısını diğer çerezleri içeren diğer internet tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir internet tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği aracılığıyla tanınabilir ve tanımlanabilir.

Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH, çerezleri kullanarak bu web sitesinin kullanıcılarına, çerez ayarı olmadan mümkün olmayacak daha kullanıcı dostu hizmetler sunabilir.

Bir çerez aracılığıyla, web sitemizdeki bilgiler ve teklifler kullanıcı açısından optimize edilebilir. Daha önce de belirtildiği gibi, çerezler web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerez kullanan bir web sitesinin kullanıcısı, web sitesini her ziyaret ettiğinde erişim verilerini yeniden girmek zorunda değildir, çünkü bu web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde depolanan çerez tarafından yapılır. Bir başka örnek de çevrimiçi bir mağazadaki alışveriş sepetinin çerezidir. Online mağaza, bir müşterinin sanal alışveriş sepetine koyduğu ürünleri bir çerez aracılığıyla hatırlar.

Veri sahibi, kullanılan internet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Ayrıca, halihazırda ayarlanmış olan çerezler, bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir. Bu, tüm yaygın internet tarayıcılarında mümkündür. İlgili kişi kullanılan internet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamayabilir.

Aşağıda kullanılan çerezlerin listesini bulacaksınız:

Temel

Temel çerezler temel işlevleri etkinleştirir ve web sitesinin düzgün çalışması için gereklidir.

Google Etiket Yöneticisi

İsimGoogle Etiket Yöneticisi
SağlayıcıGoogle LLC
AmaçGelişmiş komut dosyası ve olay işlemeyi kontrol etmek için Google tarafından sağlanan hizmet. Yalnızca istatistik veya pazarlama çerezleri için onay verildiğinde etkin hale gelir.
Gizlilik Politikasıhttps://policies.google.com/privacy?hl=de
Çerez Geçerlilik Süresi2 yıl

WooCommerce

İsimWooCommerce
SağlayıcıGold & Co Luxury Handels GmbH
AmaçOnline mağaza sistemimiz "WooCommerce "in alışveriş sepetinin içeriği/verileri değiştiğinde bunu algılamasına yardımcı olur. Her müşteri için benzersiz bir kod içerir, böylece WooCommerce her müşteri için veritabanında alışveriş sepeti verilerini nerede bulacağını bilir. Müşterilerin mağaza bildirimlerini gizlemesine izin verir.
Gizlilik Politikasıhttps://www.goldundco.at/datenschutz/
Ev Sahibi(ler)goldundco.at
Çerez Adıwoocommerce_cart_hash, woocommerce_items_in_cart, wp_woocommerce_session_, woocommerce_recently_viewed, store_notice[notice id], tk_ai
Çerez Geçerlilik SüresiOturum / 2 gün

WordPress

İsimWordPress
SağlayıcıGold & Co Luxury Handels GmbH
AmaçOturum açarken, WordPress kimlik doğrulama verilerini, oturum açma durumunu ve kullanıcıya özgü diğer verileri depolamak için çerezleri kullanır.
Gizlilik Politikasıhttps://www.goldundco.at/datenschutz/
Ev Sahibi(ler)goldundco.at
Çerez Adıwordpress_[hash],wordpress_logged_in_[hash],wp-settings-{time}-[UID],wordpress_sec_[hash], wordpress_test_cookie
Çerez Geçerlilik SüresiOturum / 2 gün

Pazarlama

Pazarlama çerezleri, üçüncü taraflar veya yayıncılar tarafından kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için kullanılır. Bunu, web siteleri arasında ziyaretçileri izleyerek yaparlar.

Google Pazarlama Hizmetleri

İsimGoogle Pazarlama Hizmetleri
SağlayıcıGoogle LLC
AmaçGoogle'ın pazarlama hizmetleri, kullanıcılara yalnızca potansiyel olarak ilgi alanlarına uyan reklamları sunmak için diğer web sitelerindeki reklamların daha hedefli bir şekilde görüntülenmesine olanak tanır.
Gizlilik Politikasıhttps://www.google.com/policies/technologies/ads%20
Ev Sahibi(ler)doubleclick.net, google.com
Çerez Adı1P_JAR,CONSENT,IDE,NID,DV
Çerez Geçerlilik Süresi1 yıl

Sendinblue

İsimSendinblue
SağlayıcıSendinblue GmbH
AmaçSend In Blue aracılığıyla alışveriş sepetini terk etme veya satın alma sonrası otomasyon iş akışlarını etkinleştirmek için kullanılır.
Gizlilik Politikasıhttps://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/
Ev Sahibi(ler)goldundco.at, sibautomation.com
Çerez Adıuuid, sib_cuid
Çerez Geçerlilik Süresi6 ay

İstatistikler

İstatistik Çerezleri anonim olarak bilgi toplar. Bu bilgiler, ziyaretçilerimizin web sitemizi nasıl kullandığını anlamamıza yardımcı olur.

Google Analytics

İsimGoogle Analytics
SağlayıcıGoogle LLC
AmaçWeb sitesi analizleri için Google'dan çerez. Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığı hakkında istatistiksel veriler oluşturur.
Gizlilik Politikasıhttps://policies.google.com/privacy?hl=de
Çerez Adı_ga,_gat,_gid
Çerez Geçerlilik Süresi2 yıl

Bing Reklamları

İsimBing Reklamları
SağlayıcıMicrosoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin, İrlanda 18, D18 P521
AmaçBing Ads dönüşüm takibi için kullanılan Microsoft Advertising (Bing.com) çerezi.
Gizlilik Politikasıhttps://about.ads.microsoft.com/de-de/policies/legal-privacy-and-security
Ev Sahibi(ler).bing.com
Çerez AdıMUID,_uetmsclkid,_uetsid,_uetvid
Çerez Geçerlilik Süresi1 Yıl

Matomo

İsimMatomo
SağlayıcıGold&Co.
AmaçWeb sitesi analizleri için Matomo'dan çerez. Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığı hakkında istatistiksel veriler oluşturur.
Gizlilik Politikasıhttps://www.goldundco.at/datenschutz/
Ev Sahibi(ler)goldundco.at
Çerez Adı_pk_*.*
Çerez Geçerlilik Süresi13 ay

Harici medya

Video platformlarından ve sosyal medya platformlarından gelen içerikler varsayılan olarak engellenir. Harici medyadan gelen çerezler kabul edilirse, bu içeriğe erişim artık manuel onay gerektirmez.

Google Haritalar

İsimGoogle Haritalar
SağlayıcıGoogle
AmaçGoogle Haritalar içeriğinin kilidini açmak için kullanılır.
Gizlilik Politikasıhttps://policies.google.com/privacy
Ev Sahibi(ler).google.com
Çerez AdıNID
Çerez Geçerlilik Süresi6 ay

YouTube

İsimYouTube
SağlayıcıYouTube
AmaçYouTube içeriğinin kilidini açmak için kullanılır.
Gizlilik Politikasıhttps://policies.google.com/privacy
Ev Sahibi(ler)google.com
Çerez AdıNID
Çerez Geçerlilik Süresi6 ay

 

4. Genel veri ve bilgilerin toplanması

Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH'nin web sitesi, bir veri öznesi veya otomatik sistem web sitesini her çağırdığında bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler sunucunun günlük dosyalarında saklanır. Aşağıdaki veriler toplanabilir: (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) erişim sisteminin web sitemize eriştiği web sitesi (yönlendiren olarak adlandırılır), (4) web sitemizdeki bir erişim sistemi aracılığıyla erişilen alt web siteleri, (5) web sitesine erişim tarihi ve saati, (6) bir İnternet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin İnternet servis sağlayıcısı ve (8) bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı olması durumunda tehlikeyi önlemeye yarayan diğer benzer veriler ve bilgiler.

Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH, bu genel verileri ve bilgileri kullanırken veri sahibi hakkında herhangi bir sonuca varmaz. Aksine, bu bilgiler (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) web sitemizin içeriğini ve bunlara yönelik reklamları optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitemizin teknolojisinin uzun vadeli çalışabilirliğini sağlamak ve (4) bir siber saldırı durumunda kolluk kuvvetlerine kovuşturma için gerekli bilgileri sağlamak için gereklidir. Bu nedenle, Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH, bir yandan anonim olarak toplanan verileri ve bilgileri analiz eder ve diğer yandan, işletmemizin veri korumasını ve veri güvenliğini artırmak amacıyla, sonuçta işlediğimiz kişisel veriler için en uygun koruma düzeyini sağlayabiliriz. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, bir veri sahibi tarafından sunulan herhangi bir kişisel veriden ayrı olarak saklanır.

5. Haber bültenimize abonelik

Aşağıdaki bilgiler, haber bültenimizin içeriğinin yanı sıra kayıt, gönderim ve istatistiksel değerlendirme prosedürlerini ve itiraz haklarınızı açıklamaktadır. Bültenimize abone olarak, bültenimizi almayı ve açıklanan prosedürleri kabul etmiş olursunuz.

Bülten içeriği

Haber bültenleri, e-postalar ve tanıtım bilgileri içeren diğer elektronik bildirimleri (bundan böyle "haber bülteni" olarak anılacaktır) yalnızca alıcıların rızası veya yasal bir izin ile gönderiyoruz. Haber bülteninin içeriğinin kayıt sırasında özellikle belirtilmiş olması halinde, bunlar kullanıcıların rızası için belirleyici olacaktır. Ayrıca, haber bültenlerimiz altın, gümüş, sikke, barrem, altın bilgisi, fiyat gelişmeleri ve değerli metaller alanındaki diğer konuların yanı sıra Gold&Co hakkında bilgiler içerir (bu, özellikle blog makalelerine, tekliflere veya diğer hizmetlere referanslar içerebilir).

"MailChimp" & "Send-In-Blue" gönderim hizmeti sağlayıcılarının kullanımı

Bültenimiz daha önce ABD'li sağlayıcı Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, ABD'nin bir bülten gönderme platformu olan "MailChimp" kullanılarak gönderiliyordu.

Ancak, artık Communitly postalarımızı ve haber bültenlerimizi göndermek için Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin (Almanya) sağlayıcısını kullanıyoruz. Sendinblue, abonelerimize e-postalar tasarlamak ve bunları kişilerimize göndermek için teknik bir çözüm sunar. Verileriniz, yalnızca bülten ve topluluk e-postalarımızın gönderilmesi amacıyla Sendinblue GmbH'ye iletilecektir.

Bülten yazılımı olarak Sendinblue kullanılmaktadır. Verileriniz Sendinblue GmbH'ye iletilecektir. Sendinblue'nun verilerinizi satması ve haber bültenleri göndermek dışında başka amaçlar için kullanması yasaktır. Sendinblue, Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve Federal Veri Koruma Yasası gerekliliklerine uygun olarak seçilen Alman, sertifikalı bir sağlayıcıdır.

Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: https://de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger

Verilerin, e-posta adresinin ve bunların haber bülteni göndermek için kullanılmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman, örneğin haber bültenindeki "abonelikten çık" bağlantısı aracılığıyla iptal edebilirsiniz: verileriniz daha sonra her iki sistemde de devre dışı bırakılacaktır.

Her iki sağlayıcı ile de bir veri işleme sözleşmesi imzaladık. Sendinblue için geçerli olan gizlilik politikasını https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy adresinde bulabilirsiniz. MailChimp'in gizlilik politikasını buradan görüntüleyebilirsiniz.

Çift katılım ve günlük kaydı

Postalarımız için kayıt, çift katılımlı süreç olarak adlandırılan bir şekilde gerçekleşir. Bu, kayıt olduktan sonra kaydınızı onaylamanızı isteyen bir e-posta alacağınız anlamına gelir. Bu onay, kimsenin başkalarının e-posta adresleriyle kaydolmaması için gereklidir.

Haber bülteni için yapılan kayıtlar, kayıt işleminin yasal gerekliliklere uygun olarak kanıtlanabilmesi için kaydedilir. Bu, kayıt ve onay süresinin yanı sıra IP adresinin saklanmasını da içerir. Saklanan verilerinizde yapılan değişiklikler de kaydedilir.

Giriş verileri

Haber bültenine kayıt olmak için e-posta adresinizi girmeniz yeterlidir. İsteğe bağlı olarak adınızı ve soyadınızı girmenizi rica ediyoruz. Bu bilgiler sadece haber bültenini kişiselleştirmek için kullanılır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak web sitenizi de girmenizi istiyoruz. Bu bilgileri sadece bülten içeriğini okuyucularımızın ilgi alanlarına göre uyarlamak için kullanıyoruz.

İstatistiksel araştırma ve analizler

Haber bültenleri, "web işaretçisi" olarak adlandırılan, yani haber bülteni açıldığında sağlayıcının sunucusundan alınan piksel boyutunda bir dosya içerir. Bu alım sırasında, tarayıcı ve sisteminiz hakkındaki bilgilerin yanı sıra IP adresiniz ve alım zamanı gibi teknik bilgiler toplanabilir. Bu bilgiler, teknik verilere veya hedef gruplara ve bunların erişim konumlarına (IP adresi yardımıyla belirlenebilir) veya erişim sürelerine dayalı okuma davranışlarına dayalı olarak hizmetlerin teknik olarak iyileştirilmesi için kullanılır.

İstatistiksel araştırmalar, haber bültenlerinin açılıp açılmadığını, ne zaman açıldığını ve hangi bağlantıların tıklandığını belirlemeyi de içerir. Teknik nedenlerden dolayı, bu bilgiler bireysel bülten alıcılarına atanabilir. Ancak ne bizim ne de sağlayıcıların niyeti bireysel kullanıcıları gözlemlemektir. Değerlendirmeler bize daha çok kullanıcılarımızın okuma alışkanlıklarını tanımamıza ve içeriğimizi onlara uyarlamamıza veya kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre farklı içerikler göndermemize hizmet etmektedir.

Ayrıca, kayıtlı abonelerin web sitemizdeki davranışlarını izlemek ve Send In Blue aracılığıyla alışveriş sepetini terk etme veya satın alma sonrası otomasyon iş akışlarını etkinleştirmek için bir izleme kodu kullanıyoruz. Bu izlemeyi istediğiniz zaman devre dışı bırakabilir ve gizlilik ayarlarınızı buradan yapabilirsiniz:

Gizlilik ayarını yapın

Fesih / İptal

Haber bültenimizin veya postalarımızın alınmasını istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz, yani onayınızı iptal edebilirsiniz. Aynı zamanda, MailChimp, Send-In-Blue ve istatistiksel analizler aracılığıyla haber bülteninin gönderilmesine verdiğiniz izin de sona erecektir.

Her bültenin sonunda bülteni iptal etmek için bir bağlantı bulacaksınız.

Yasal dayanak Veri Koruma Yönetmeliği

Veri Koruma Yönetmeliği'nin (DSGVO) 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren geçerli olan gereklilikleri uyarınca, e-posta adreslerinin gönderilmesine ilişkin onayın DSGVO Madde 6 Paragraf 1 lit. a, 7 ve Madde 7 Paragraf 2 No. 3 ve Paragraf 3 UWG'ye dayandığını bildiririz. Sevkiyat hizmeti sağlayıcısının kullanımı, istatistiksel anketlerin ve analizlerin gerçekleştirilmesi ve kayıt sürecinin kaydedilmesi, DSGVO Madde 6 Paragraf 1 lit. f uyarınca meşru menfaatlerimize dayanmaktadır. İlgi alanımız, ticari çıkarlarımıza hizmet eden ve kullanıcıların beklentilerini karşılayan kullanıcı dostu ve güvenli bir haber bülteni sisteminin kullanılmasına yöneliktir.

Ayrıca, DSGVO Madde 21 uyarınca yasal gerekliliklere uygun olarak kişisel verilerinizin gelecekte işlenmesine istediğiniz zaman itiraz edebileceğinizi belirtmek isteriz. İtiraz özellikle doğrudan reklam amaçlı işlemeye karşı yapılabilir.

6. Web sitesi üzerinden bizimle nasıl iletişime geçileceği

Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH'nin web sitesi, işletmemizle hızlı bir elektronik iletişimin yanı sıra, elektronik posta (e-posta adresi) olarak adlandırılan genel bir adresi de içeren bizimle doğrudan iletişime geçmeyi sağlayan yasal hükümler içerir. Bir veri konusu, e-posta yoluyla veya bir iletişim formu kullanarak denetleyiciyle iletişime geçerse, veri konusu tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak saklanacaktır. Bir veri sahibi tarafından kontrolöre gönüllü olarak iletilen bu tür kişisel veriler, veri sahibinin işlenmesi veya iletişim kurulması amacıyla saklanacaktır. Bu kişisel veriler üçüncü taraflara ifşa edilmeyecektir.

7. kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

Kontrolör, veri sahibinin kişisel verilerini yalnızca saklama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya Avrupa Direktifi ve Tüzüğü veya kontrolörün tabi olduğu yasa veya yönetmeliklerdeki diğer yasa koyucu tarafından öngörülen durumlarda işleyecek ve saklayacaktır.

Saklama amacı artık geçerli değilse veya Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği veya başka bir yetkili yasa koyucu tarafından öngörülen bir saklama süresi sona ererse, kişisel veriler yasal hükümlere uygun olarak rutin olarak engellenecek veya silinecektir.

8. Veri sahibinin hakları

 • a) Teyit hakkı

  Her veri sahibi, Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tarafından tanınan, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediği konusunda kontrolörden onay alma hakkına sahiptir. Bir veri sahibi bu hakkını kullanmak isterse, istediği zaman Veri Koruma Görevlimiz veya kontrolörün başka bir çalışanı ile iletişime geçebilir.

 • b) Bilgi edinme hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Tüzüğü tarafından tanınan, kontrolörden istediği zaman ve ücretsiz olarak kendisi hakkında saklanan kişisel veriler hakkında bilgi ve bu bilgilerin bir kopyasını alma hakkına sahiptir. Ayrıca, Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği, veri sahibine aşağıdaki bilgilere erişim hakkı tanımıştır:

  • işleme amaçları
  • işlenen kişisel veri kategorileri
  • özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar söz konusu olduğunda, kişisel verilerin ifşa edildiği veya edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri
  • mümkünse kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya bu mümkün değilse bu sürenin belirlenmesine ilişkin kriterler
  • kendileriyle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ya da kontrolör tarafından işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme veya bu tür bir işlemeye itiraz etme hakkının varlığı
  • bir denetim makamına itiraz hakkının varlığı
  • kişisel veriler veri sahibinden toplanmamışsa: Verilerin kaynağına ilişkin mevcut tüm bilgiler
  • GDPR Madde 22(1) ve (4) uyarınca profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve en azından bu durumlarda, ilgili mantık ve veri sahibi için bu tür işlemenin kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler

  Ayrıca, veri sahibi, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılıp aktarılmadığı konusunda bilgilendirilme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, veri sahibinin aktarımla bağlantılı olarak uygun güvenceler hakkında bilgi alma hakkı da vardır.

  Bir veri sahibi bu erişim hakkını kullanmak isterse, istediği zaman veri koruma görevlimizle veya kontrolörün başka bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • c) Düzeltme hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Tüzük tarafından tanınan, kendisiyle ilgili yanlış kişisel verilerin gecikmeksizin düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir. Ayrıca, veri sahibi, işleme amaçlarını dikkate alarak, ek bir beyan yoluyla da dahil olmak üzere, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir.

  Bir veri sahibi bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda veri koruma görevlimizle veya kontrolörün başka bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • d) Silme hakkı (unutulma hakkı)

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Tüzük tarafından tanınan, aşağıdaki gerekçelerden birinin geçerli olması ve işlemenin gerekli olmaması halinde, kontrolörden kendisiyle ilgili kişisel verilerin gecikmeksizin silinmesini talep etme hakkına sahiptir:

  • Kişisel veriler artık gerekli olmadıkları amaçlar için toplanmış veya başka bir şekilde işlenmiştir.
  • Veri sahibi, GDPR Madde 6(1)(a) veya GDPR Madde 9(2)(a) uyarınca işlemenin dayandığı rızayı iptal eder ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur.
  • Veri sahibi GDPR Madde 21(1) uyarınca işlemeye itiraz eder ve işleme için ağır basan meşru gerekçeler yoktur veya veri sahibi GDPR Madde 21(2) uyarınca işlemeye itiraz eder.
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi.
  • Kişisel verilerin silinmesi, kontrolörün tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamındaki yasal bir yükümlülüğe uymak için gereklidir.
  • Kişisel veriler, DS-GVO Madde 8(1) uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetleriyle ilgili olarak toplanmıştır.

  Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerliyse ve bir veri sahibi Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH tarafından saklanan kişisel verilerin silinmesini isterse, istediği zaman veri koruma görevlimizle veya kontrolörün başka bir çalışanıyla iletişime geçebilir. Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH'nin veri koruma görevlisi veya başka bir çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlayacaktır.

  Kişisel veriler Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH tarafından kamuya açıklanmışsa ve sorumlu taraf olarak şirketimiz Madde 17 Para. 1 DS-GVO, Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH, veri sahibine, diğer veri kontrolörlerinden kişisel verilere olan tüm bağlantıları veya kişisel verilerin kopyalarını veya kopyalarını silmelerini talep ettiğini bildirmek için, mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetini dikkate alarak, yayınlanan kişisel verileri işlemek için diğer veri kontrolörlerini telafi etmek için teknik önlemler de dahil olmak üzere makul önlemler uygulayacaktır. Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH'nin Veri Koruma Görevlisi veya başka bir çalışanı münferit durumlarda gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

 • e) İşlemenin kısıtlanması hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Tüzük tarafından tanınan, aşağıdaki koşullardan birinin karşılanması halinde kontrolörden işleme faaliyetinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir:

  • Kişisel verilerin doğruluğuna veri sahibi tarafından, kontrolörün kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmesine olanak tanıyan bir süre boyunca itiraz edilir.
  • İşleme hukuka aykırıdır, veri sahibi kişisel verilerin silinmesine itiraz eder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep eder.
  • Kontrolörün işleme amaçları için artık kişisel verilere ihtiyacı yoktur, ancak veri sahibinin yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için bu verilere ihtiyacı vardır.
  • Veri sahibi GDPR Madde 21(1) uyarınca işleme faaliyetine itiraz etmiştir ve kontrolörün meşru gerekçelerinin veri sahibinin meşru gerekçelerini geçersiz kılıp kılmadığı henüz net değildir.

  Yukarıda belirtilen koşullardan biri yerine getirilirse ve bir veri sahibi Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH tarafından saklanan kişisel verilerin kısıtlanmasını talep etmek isterse, istediği zaman veri koruma görevlimizle veya kontrolörün başka bir çalışanıyla iletişime geçebilir. Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH'nin veri koruma görevlisi veya başka bir çalışanı, işlemin kısıtlanmasını ayarlayacaktır.

 • f) Veri taşınabilirliği hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Tüzük tarafından tanınan, veri sahibi tarafından bir kontrolöre sağlanan ve kendisiyle ilgili olan kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahiptir. Veri sahibi ayrıca, işleme faaliyetinin GDPR Madde 6(1)(a) veya GDPR Madde 9(2)(a) uyarınca rızaya veya GDPR Madde 6(1)(b) uyarınca bir sözleşmeye dayanması ve işleme faaliyetinin kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya kontrolöre verilen resmi yetkinin kullanılması için gerekli olmaması halinde, kişisel verilerin sağlandığı kontrolör tarafından engellenmeksizin söz konusu verileri başka bir kontrolöre iletme hakkına sahip olacaktır.

  Ayrıca, GDPR Madde 20(1) uyarınca veri taşınabilirliği hakkını kullanırken, veri sahibi, teknik olarak mümkün olduğu ölçüde ve diğer bireylerin hak ve özgürlüklerini olumsuz etkilememesi koşuluyla, kişisel verilerin doğrudan bir kontrolörden başka bir kontrolöre aktarılmasını talep etme hakkına sahip olacaktır.

  Veri taşınabilirliği hakkını ileri sürmek için, ilgili kişi istediği zaman Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH tarafından atanan Veri Koruma Görevlisi veya başka bir çalışanla iletişime geçebilir.

 • g) İtiraz etme hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, GDPR Madde 6(1)(e) veya (f)'ye dayanarak gerçekleştirilen, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine, özel durumuyla ilgili gerekçelerle, herhangi bir zamanda itiraz etmek için Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tarafından verilen hakka sahip olacaktır. Bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir.

  Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH, veri sahibinin çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini geçersiz kılan işleme için veya yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediğimiz sürece, itiraz durumunda kişisel verileri artık işlemeyecektir.

  Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH doğrudan pazarlama amacıyla kişisel verileri işliyorsa, ilgili kişi bu tür pazarlama için işlenen kişisel verilerin işlenmesine istediği zaman itiraz etme hakkına sahip olacaktır. Bu, söz konusu doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil oluşturma için de geçerlidir. Veri sahibi Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH'ye doğrudan pazarlama amacıyla verilerin işlenmesine itiraz ederse, Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH kişisel verileri artık bu amaçlar için işlemeyecektir.

  Buna ek olarak, veri sahibi, kendi özel durumuyla ilgili gerekçelerle, Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH tarafından bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya Veri Koruma Yönetmeliği Madde 89 (1) uyarınca istatistiksel amaçlar için gerçekleştirilen kişisel verilerinin işlenmesine, söz konusu işlem kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olmadıkça, itiraz etme hakkına sahiptir.

  Veri sahibi, itiraz hakkını kullanmak için doğrudan Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH şirketinin Veri Koruma Görevlisi veya başka bir çalışanı ile iletişime geçebilir. Veri sahibi ayrıca, 2002/58/EC sayılı Direktife bakılmaksızın, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımıyla bağlantılı olarak teknik özellikler kullanan otomatik prosedürler aracılığıyla itiraz etme hakkını kullanmakta özgürdür.

 • h) Profil oluşturma da dahil olmak üzere bireysel durumlarda otomatik kararlar

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Tüzük tarafından tanınan, kendisiyle ilgili yasal etkiler doğuran veya benzer şekilde kendisini önemli ölçüde etkileyen profil oluşturma da dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahip olacaktır, Kararın (1) veri sahibi ile kontrolör arasında bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifası için gerekli olmaması veya (2) kontrolörün tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından yetkilendirilmiş olması ve söz konusu hukukun veri sahibinin hak ve özgürlükleri ile meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik uygun tedbirleri ortaya koyması veya (3) veri sahibinin açık rızası ile alınmış olması koşuluyla.

  Karar (1) veri sahibi ile veri denetleyicisi arasında bir sözleşmenin yapılması veya ifası için gerekliyse veya (2) veri sahibinin açık rızasıyla alınmışsa, Gold & Co Luxury Goods Handels GmbH, veri sahibinin hak ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak için uygun önlemleri alacaktır; bu önlemler arasında en azından veri sahibinin denetleyici adına müdahale etme, görüşünü ifade etme ve karara itiraz etme hakkı da yer almaktadır.

  Veri sahibi otomatik kararlarla ilgili haklarını kullanmak isterse, istediği zaman veri koruma görevlimizle veya kontrolörün başka bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

 • i) Veri koruma kanunu kapsamında rızayı iptal etme hakkı

  Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tarafından tanınan kişisel verilerin işlenmesine verdiği onayı istediği zaman geri çekme hakkına sahiptir.

  Veri sahibi rızasını geri çekme hakkını kullanmak isterse, istediği zaman veri koruma görevlimizle veya kontrolörün başka bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

9. başvurularda ve başvuru süreci̇nde veri̇leri̇n korunmasi

Kontrolör, başvuru prosedürünü yönetmek amacıyla başvuru sahiplerinin kişisel verilerini toplar ve işler. İşleme elektronik yollarla da gerçekleştirilebilir. Bu durum özellikle bir başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini elektronik yollarla, örneğin e-posta veya web sitesinde bulunan bir web formu aracılığıyla kontrolöre göndermesi halinde geçerlidir. Kontrolörün başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi akdetmesi halinde, iletilen veriler iş ilişkisinin yasal hükümlere uygun olarak işlenmesi amacıyla saklanacaktır. Kontrolörün başvuru sahibi ile bir iş sözleşmesi akdetmemesi halinde, başvuru belgeleri, kontrolörün diğer meşru menfaatlerinin söz konusu silme işlemi ile çelişmemesi kaydıyla, ret kararının bildirilmesinden iki ay sonra otomatik olarak silinir. Bu anlamda diğer meşru menfaatler, örneğin, Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) kapsamındaki işlemlerde kanıt sağlama yükümlülüğüdür.

10. Facebook / Meta kullanımı ve uygulamasına ilişkin veri koruma hükümleri

Web sitemizde, kullanıcıların web sitemizdeki davranışlarını Meta hizmetlerindeki (Facebook, Instagram) kullanıcı profilleriyle ilişkilendiren bir JavaScript kodu olan Meta Pixel veya Meta / Facebook cAPI kullanıyoruz. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Meta, ilgili kullanıcı tarafından web sitemizin hangi belirli alt sayfasının ziyaret edildiği ve varsa orada hangi eylemlerin gerçekleştirildiği hakkında bilgi alır. Piksel, dönüşümleri izlememize, reklamları optimize etmemize ve hedef grupları tanımlamamıza yardımcı olan verileri toplar.

'in işletme şirketi Meta, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD'dir. Bir veri sahibi ABD veya Kanada dışında yaşıyorsa, veri denetleyicisi Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda'dır.

Veri işleme, TKG § 96 paragraf 3'ün yasal hükümlerinin yanı sıra DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit a (rıza) temelinde gerçekleştirilir. Kullanıcı bu web sitesinde Meta Pixel / cAPI kullanımına açıkça izin vermeden önce Meta'ya hiçbir veri iletilmez.

ECJ, ABD'yi AB standartlarına göre yetersiz veri korumasına sahip bir ülke olarak sınıflandırmaktadır. ABD'deki Meta 50U.S.Code §1881a kapsamına girdiğinden, IP adresinin ve diğer verilerin ABD'ye aktarılması güvenli olmayan üçüncü bir ülkeye aktarım olarak kabul edilmelidir ve bu nedenle yalnızca kullanıcının açık rızası sonrasında gerçekleşir.

İlgili kişi aynı zamanda Meta'da oturum açmışsa, Meta, ilgili kişinin web sitemizi her çağırdığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Meta pikseli tarafından toplanır ve Meta tarafından veri sahibinin ilgili Facebook veya Instagram hesabına atanır.

Meta her zaman piksel veya cAPI aracılığıyla, veri sahibi web sitemizi çağırırken aynı zamanda Facebook veya Instagram'da oturum açmışsa, veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair bilgi alır. Veri sahibi bu bilgilerin Facebook'a iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Facebook veya Instagram hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

Meta tarafından yayınlanan ve https://de-de.facebook.com/about/privacy/ adresinde bulunan veri politikası, kişisel verilerin Facebook tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca, Facebook'un veri sahibinin gizliliğini korumak için hangi ayar seçeneklerini sunduğunu da açıklamaktadır. Buna ek olarak, Facebook'a veri aktarımını engellemeyi mümkün kılan çeşitli uygulamalar mevcuttur, örneğin Webgraph sağlayıcısının Facebook Engelleyicisi, http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ adresinden edinilebilir. Bu tür uygulamalar, veri sahibi tarafından Facebook'a veri aktarımını önlemek için kullanılabilir. Bu tür uygulamalar, veri sahibi tarafından Facebook'a veri aktarımını engellemek için kullanılabilir.

Ayrıca aşağıdaki butona tıklayıp veri koruma ve gizlilik ayarlarınızı yaparak Meta tarafından veri toplanmasını engelleyebilirsiniz:

Gizlilik ayarını yapın

11. Google AdSense'in kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör bu web sitesine Google AdSense'i entegre etmiştir. Google AdSense, üçüncü taraf sitelerine reklam yerleştirilmesini sağlayan çevrimiçi bir hizmettir. Google AdSense, üçüncü taraf sitelerinde görüntülenen reklamları ilgili üçüncü taraf sitesinin içeriğine göre seçen bir algoritmaya dayanmaktadır. Google AdSense, bireysel kullanıcı profilleri oluşturarak uygulanan İnternet kullanıcısının ilgi alanıyla ilgili hedeflemesine izin verir.

Google AdSense bileşeninin işletmeci şirketi Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD'dir ("Google").

Google AdSense bileşeninin amacı, reklamların web sitemize entegre edilmesidir. Google-AdSense, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu yukarıda zaten açıklanmıştır. Çerezi ayarlayarak, Google'ın web sitemizin kullanımını analiz etmesi sağlanır. Veri denetleyicisi tarafından işletilen ve bir Google AdSense bileşeninin entegre edildiği bu web sitesinin münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili Google AdSense bileşeni tarafından otomatik olarak çevrimiçi reklamcılık ve komisyonların faturalandırılması amacıyla Alphabet Inc. şirketine veri iletmesine neden olur. Bu teknik prosedür sırasında, Alphabet Inc. veri sahibinin IP adresi gibi kişisel veriler hakkında bilgi edinir ve Alphabet Inc. bu verileri diğer şeylerin yanı sıra ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını izlemek ve daha sonra komisyon ödemelerini sağlamak için kullanır.

Veri sahibi, yukarıda açıklandığı gibi, kullanılan internet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google'ın veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Buna ek olarak, Alphabet Inc. tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Google AdSense ayrıca sözde izleme pikselleri kullanır. İzleme pikseli, istatistiksel bir değerlendirmenin yapılabileceği günlük dosyası kaydını ve günlük dosyası analizini mümkün kılmak için web sayfalarına yerleştirilen minyatür bir grafiktir. Gömülü izleme pikseli aracılığıyla Google, bir web sayfasının bir veri sahibi tarafından açılıp açılmadığını ve ne zaman açıldığını ve veri sahibi tarafından hangi bağlantıların tıklandığını tanıyabilir. Diğer şeylerin yanı sıra, izleme pikselleri bir web sitesine gelen ziyaretçi akışını değerlendirmek için kullanılır.

Google AdSense aracılığıyla, IP adresini de içeren ve görüntülenen reklamların toplanması ve faturalandırılması için gerekli olan kişisel veriler ve bilgiler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google'a aktarılır. Bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır ve işlenir. Google, teknik süreç aracılığıyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşabilir. Google-AdSense, bu bağlantı altında daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır https://www.google.de/intl/de/adsense/start/ .

Google Adsense yeniden pazarlama çerezleri Google Pazarlama Hizmetleri tarafından ayarlanır, gizlilik ayarlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden yapabilirsiniz:

Gizlilik ayarını yapın

12. Google Analytics'in kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri (anonimleştirme işlevli)

Bu web sitesi, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD ("Google") tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i (Universal Analytics veya Google Analyitcs 4 şeklinde) kullanır. Sağlayıcı ile görevlendirilmiş veri işleme için ilgili bir sözleşme imzaladık.

Veri işleme, TKG Madde 96 paragraf 3'ün yasal hükümlerinin yanı sıra DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit a (rıza) temelinde gerçekleştirilir. Kullanıcı bu web sitesinde Google Analytics'in kullanılmasını açıkça kabul etmeden önce Google'a hiçbir veri aktarılmayacaktır.
Google Analytics'te IP takma adlandırma özelliğini etkinleştirdiğinizde, IP adresiniz Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'nın diğer sözleşme ülkelerinde Google tarafından önceden kesilecektir. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna iletilecek ve orada kısaltılacaktır.

ATAD, ABD'yi AB standartlarına göre yetersiz veri korumasına sahip bir ülke olarak sınıflandırmaktadır. Google, ABD'de 50U.S.Code §1881a kapsamında olduğundan, IP adresinin ve diğer verilerin ABD'ye aktarılması güvenli olmayan üçüncü bir ülkeye aktarım olarak kabul edilmelidir ve bu nedenle yalnızca kullanıcının açık rızasından sonra gerçekleşir.

Google Analytics, web sitesinin kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını analiz etmesine yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan "çerezleri" kullanır. Bu web sitesini kullanımınız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Tarayıcınızı çerezlerin saklanmayacağı şekilde ayarlayarak bunu önleyebilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgiyi https://policies.google.com/technologies/types?hl=de adresinde bulabilirsiniz.

Bu web sitesinin operatörü adına, Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanacaktır. Google Analytics'in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen takma adlı IP adresi, diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir.

Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız bu web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Ayrıca, çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanımınızla ilgili verilerin (IP adresiniz dahil) Google tarafından toplanmasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek önleyebilirsiniz http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tarayıcı eklentisine alternatif olarak, özellikle mobil cihazlardaki tarayıcılar için, aşağıdaki düğmeye tıklayıp veri koruma ve gizlilik ayarlarınızı yaparak Google Analytics'in veri toplamasını da engelleyebilirsiniz:

Gizlilik ayarını yapın

13. Google Ads'in kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör bu web sitesine Google Ads'i entegre etmiştir. Google Ads, reklamverenlerin hem Google'ın arama motoru sonuçlarında hem de Google reklam ağında reklam göstermesine olanak tanıyan bir internet reklamcılığı hizmetidir. Google Ads, bir reklamverenin belirli anahtar kelimeleri önceden tanımlamasına olanak tanır; bu sayede, kullanıcı arama motoruyla anahtar kelimeyle alakalı bir arama sonucu elde ettiğinde, yalnızca Google'ın arama motoru sonuçlarında bir reklam görüntülenir. Google reklam ağında reklamlar, otomatik bir algoritma aracılığıyla ve önceden tanımlanmış anahtar kelimeler dikkate alınarak konuyla ilgili web sitelerine dağıtılır.

Google Ads hizmetlerinin işletmeci şirketi Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD'dir ("Google").

Google Ads'in amacı, üçüncü taraf şirketlerin web sitelerinde ve Google arama motorunun arama motoru sonuçlarında ilgiyle alakalı reklamlar görüntüleyerek web sitemizi tanıtmak ve web sitemizde üçüncü taraf reklamlarını görüntülemektir.

Bir veri sahibi web sitemize bir Google reklamı aracılığıyla erişirse, Google tarafından veri sahibinin bilgi teknolojisi sisteminde dönüşüm çerezi olarak adlandırılan bir çerez saklanır. Çerezlerin ne olduğu yukarıda zaten açıklanmıştır. Bir dönüşüm çerezi otuz gün sonra geçerliliğini kaybeder ve veri sahibini tanımlamaya hizmet etmez. Dönüşüm çerezi, çerezin süresinin henüz dolmamış olması koşuluyla, web sitemizde belirli alt sayfaların, örneğin bir çevrimiçi alışveriş sisteminin alışveriş sepetinin çağrılıp çağrılmadığını izlemek için kullanılır. Dönüşüm çerezi, hem bizim hem de Google'ın, bir reklam aracılığıyla web sitemize erişen bir veri sahibinin bir satış gerçekleştirip gerçekleştirmediğini, yani bir satın alma işlemini tamamlayıp tamamlamadığını veya iptal edip etmediğini izlemesini sağlar.

Dönüşüm çerezi kullanılarak toplanan veriler ve bilgiler Google tarafından web sitemizin ziyaret istatistiklerini oluşturmak için kullanılır. Bu ziyaret istatistikleri, reklamlar aracılığıyla bize yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını belirlemek, yani ilgili reklamların başarısını veya başarısızlığını belirlemek ve reklamlarımızı gelecek için optimize etmek için tarafımızdan kullanılır. Ne şirketimiz ne de Google Ads'in diğer reklamverenleri, Google'dan veri sahibinin tanımlanabileceği bilgileri almaz.

Dönüşüm çerezi aracılığıyla, veri sahibi tarafından ziyaret edilen web siteleri gibi kişisel bilgiler saklanır. Veri sahibi web sitemizi her ziyaret ettiğinde, veri sahibi tarafından kullanılan internet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google'a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik prosedür aracılığıyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.

ATAD, ABD'yi AB standartlarına göre yetersiz veri korumasına sahip bir ülke olarak sınıflandırmaktadır. Google, ABD'de 50U.S.Code §1881a kapsamında olduğundan, IP adresinin ve diğer verilerin ABD'ye aktarılması güvenli olmayan üçüncü bir ülkeye aktarım olarak kabul edilmelidir ve bu nedenle yalnızca kullanıcının açık rızasından sonra gerçekleşir.

Gizlilik ayarlarınızı istediğiniz zaman buradan değiştirebilirsiniz. Google Ads dönüşüm çerezleri, Google Analytics ve Google Pazarlama Hizmetleri tarafından ayarlanır:

Gizlilik ayarını yapın

Veri sahibi, yukarıda açıklandığı gibi, kullanılan internet tarayıcısının uygun bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google'ın veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir dönüşüm çerezi yerleştirmesini de önleyecektir. Buna ek olarak, Google Ads tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Ayrıca, veri sahibi Google'ın ilgi alanına dayalı reklamlarına itiraz etme seçeneğine sahiptir. Bunu yapmak için, veri sahibi kullandığı internet tarayıcılarından herhangi birinden www.google.de/settings/ads bağlantısını çağırmalı ve orada istenen ayarları yapmalıdır.

Daha fazla bilgi ve Google'ın geçerli gizlilik politikası https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinde bulunabilir.

14. Twitter'ın kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör bu web sitesine Twitter bileşenlerini entegre etmiştir. Twitter, kullanıcıların tweet olarak adlandırılan, yani 140 karakterle sınırlı kısa mesajlar yayınlayabildiği ve dağıtabildiği, çok dilli, halka açık bir mikroblog hizmetidir. Bu kısa mesajlara, Twitter'a kayıtlı olmayan kişiler de dahil olmak üzere herkes tarafından erişilebilir. Bununla birlikte, tweetler ilgili kullanıcının takipçileri olarak adlandırılan kişilere de gösterilir. Takipçiler, bir kullanıcının tweetlerini takip eden diğer Twitter kullanıcılarıdır. Ayrıca Twitter, hashtag'ler, bağlantılar veya retweetler aracılığıyla geniş bir kitleye hitap etmeyi mümkün kılar.

Twitter'ın işletme şirketi Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD'dir.

Bu web sitesinin kontrolör tarafından işletilen ve bir Twitter bileşeninin (Twitter düğmesi) entegre edildiği münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili Twitter bileşeni tarafından otomatik olarak Twitter'dan ilgili Twitter bileşeninin bir temsilini indirmeye yönlendirilir. Twitter butonları hakkında daha fazla bilgi https://about.twitter.com/de/resources/buttons adresinde bulunabilir. Bu teknik prosedür kapsamında Twitter, web sitemizin hangi belirli alt sayfasının veri sahibi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi alır. Twitter bileşeninin entegre edilmesinin amacı, kullanıcılarımızın bu web sitesinin içeriğini yaymasını sağlamak, bu web sitesini dijital dünyada bilinir kılmak ve ziyaretçi sayımızı artırmaktır.

İlgili kişi aynı zamanda Twitter'da oturum açmışsa Twitter, ilgili kişi web sitemizi her aradığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Twitter bileşeni tarafından toplanır ve Twitter tarafından veri sahibinin ilgili Twitter hesabına atanır. Veri sahibi web sitemize entegre edilmiş Twitter butonlarından birini etkinleştirirse, bu şekilde iletilen veri ve bilgiler veri sahibinin kişisel Twitter kullanıcı hesabına atanır ve Twitter tarafından saklanır ve işlenir.

Twitter, Twitter bileşeni aracılığıyla veri sahibinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini her zaman alır; veri sahibi web sitemizi çağırırken aynı zamanda Twitter'da oturum açmışsa, bu, veri sahibinin Twitter bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Twitter'a iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Twitter hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

Twitter'ın geçerli gizlilik politikasına https://twitter.com/privacy?lang=de adresinden ulaşabilirsiniz.

15. YouTube'un kullanımı ve uygulanmasına ilişkin veri koruma hükümleri

Kontrolör bu web sitesine YouTube bileşenlerini entegre etmiştir. YouTube, video yayıncılarının video klipleri ücretsiz olarak yayınlamasına ve diğer kullanıcıların bunları yine ücretsiz olarak görüntülemesine, derecelendirmesine ve yorumlamasına olanak tanıyan bir İnternet video portalıdır. YouTube her türlü videonun yayınlanmasına izin verir, bu nedenle eksiksiz film ve televizyon programlarının yanı sıra müzik videoları, fragmanlar veya kullanıcıların kendileri tarafından yapılan videolara İnternet portalı üzerinden erişilebilir.

YouTube'un işletme şirketi YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ABD'dir. YouTube, LLC, Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD'nin bir yan kuruluşudur.

Bu web sitesinin veri denetleyicisi tarafından işletilen ve bir YouTube bileşeninin (YouTube videosu) entegre edildiği münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı, ilgili YouTube bileşeni tarafından otomatik olarak YouTube'dan ilgili YouTube bileşeninin bir temsilini indirmeye yönlendirilir. YouTube hakkında daha fazla bilgi https://www.youtube.com/yt/about/de/ adresinde bulunabilir. Bu teknik prosedür kapsamında YouTube ve Google, web sitemizin hangi alt sayfasının veri sahibi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi alır.

İlgili kişi aynı anda YouTube'da oturum açmışsa, YouTube, bir YouTube videosu içeren bir alt sayfa çağrıldığında ilgili kişinin web sitemizin hangi belirli alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler YouTube ve Google tarafından toplanır ve veri sahibinin ilgili YouTube hesabına atanır.

YouTube ve Google, YouTube bileşeni aracılığıyla, ilgili kişi web sitemizi ziyaret ederken aynı zamanda YouTube'da oturum açmışsa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair her zaman bilgi alır; bu, ilgili kişinin bir YouTube videosuna tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin YouTube ve Google'a iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce YouTube hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

YouTube tarafından yayınlanan ve https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinden erişilebilen gizlilik politikası, kişisel verilerin YouTube ve Google tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi vermektedir.

16. İşlemenin yasal dayanağı

Madde 6 I lit. a DS-GVO, belirli bir işleme amacı için onay aldığımız işleme operasyonları için şirketimiz için yasal dayanak görevi görür. Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekliyse, örneğin malların teslimi veya başka bir hizmetin veya bedelin sağlanması için gerekli olan işleme operasyonlarında olduğu gibi, işleme GDPR Madde 6 I lit. b'ye dayanır. Aynı durum, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkındaki talepler gibi sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olan işleme faaliyetleri için de geçerlidir. Şirketimizin, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesini gerekli kılan yasal bir yükümlülüğe tabi olması durumunda, işleme DS-GVO Madde 6 I lit. c'ye dayanır. Nadir durumlarda, kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için gerekli olabilir. Örneğin, bir ziyaretçinin tesislerimizde yaralanması ve bunun sonucunda adı, yaşı, sağlık sigortası bilgileri veya diğer hayati bilgilerin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü tarafa iletilmesi gerektiğinde durum böyle olacaktır. Bu durumda işleme DS-GVO Madde 6 I lit. d'ye dayanacaktır. Son olarak, işleme faaliyetleri DS-GVO Madde 6 I f bendine dayandırılabilir. Yukarıda belirtilen yasal dayanaklardan herhangi birinin kapsamına girmeyen işleme faaliyetleri, veri sahibinin menfaatleri, temel hakları ve özgürlüklerinin geçersiz kılınmaması koşuluyla, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatini korumak için gerekli olması halinde bu yasal dayanağa dayanır. Bu tür işleme faaliyetlerine özellikle Avrupa yasa koyucusu tarafından özel olarak belirtildiği için izin verilmektedir. Bu bağlamda, veri sahibinin kontrolörün bir müşterisi olması halinde meşru bir menfaatin varsayılabileceği görüşünü benimsemiştir (GDPR'nin 47. maddesinin 2. cümlesi).

17. kontrolör veya üçüncü bir tarafça işleme faaliyetinde gözetilen meşru menfaatler

Kişisel verilerin işlenmesi Madde 6 I lit. f DS-GVO'ya dayanıyorsa, meşru menfaatimiz, tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın refahı için ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesidir.

18. Kişisel verilerin saklanma süresi

Kişisel verilerin saklanma süresi için kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Sürenin sona ermesinden sonra, sözleşmenin yerine getirilmesi veya başlatılması için artık gerekli değilse, ilgili veriler rutin olarak silinir.

19. kişisel verilerin sağlanmasına yönelik yasal veya sözleşmesel gereklilikler; sözleşmenin imzalanması için gereklilik; veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; kişisel verilerin sağlanmamasının olası sonuçları

Kişisel verilerin sağlanmasının bazen kanunen gerekli olduğunu (örneğin vergi düzenlemeleri) veya sözleşme düzenlemelerinden (örneğin sözleşme ortağı hakkında bilgi) kaynaklanabileceğini size bildirmek isteriz. Bazen, bir sözleşme yapmak için, bir veri sahibinin bize daha sonra tarafımızdan işlenmesi gereken kişisel verileri sağlaması gerekebilir. Örneğin, şirketimizin kendisiyle bir sözleşme imzalaması halinde veri sahibi bize kişisel verilerini sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanmaması, veri sahibi ile sözleşmenin imzalanamayacağı anlamına gelecektir. Veri sahibi tarafından kişisel veriler sağlanmadan önce, veri sahibi veri koruma görevlimizle iletişime geçmelidir. Veri koruma görevlimiz, kişisel verilerin sağlanmasının yasa veya sözleşme gereği olup olmadığı veya sözleşmenin imzalanması için gerekli olup olmadığı, kişisel verilerin sağlanması için bir zorunluluk olup olmadığı ve kişisel verilerin sağlanmamasının sonuçlarının ne olacağı konusunda veri sahibini duruma göre bilgilendirecektir.

20. otomatik karar verme sürecinin varlığı

Sorumlu bir şirket olarak, otomatik karar verme veya profilleme kullanmıyoruz.

Kaynaklar: Bu veri koruma beyanı, harici bir veri koruma görevlisi olarak hareket eden DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH'nin veri koruma beyanı oluşturucusu tarafından oluşturulmuştur. Haber bültenine ilişkin notlar avukat Dr. Thomas Schwenke'nin örneklerine dayanmaktadır