Preokret kamatne stope na vidiku? Љta ovo znaиi za zlato.

Federalne rezerve SAD pokreću preokret u kamatnim stopama © Javni domen

Inflacija nas čvrsto drži u svom zahvatu. Sada se čini da visoke stope inflacije takođe dovode do reakcije centralnih bankara. Ekonomisti se nadaju da će i američki FED i ECB za evrozonu podići ključnu kamatnu stopu. Da li je 2022. godina preokreta u kamatnim stopama? Uticaj na finansijska tržišta bi verovatno bio ogroman. Ali šta preokret u kamatnim stopama znači za ljubitelje zlata?

Fed: Povećanje kamatnih stopa u četiri koraka u 2022.

Predsedavajući Federalnih rezervi Džerom Pauel i sekretarka za finansije Dženet Jelen pretpostavljaju da ekonomski uspon u državama ima toliki zamah da monetarna politika "booster" više nije neophodna. Najveći problem američke ekonomije više nisu ekonomski i podaci o nezaposlenosti, već inflacija, koja je nedavno porasla na celih sedam odsto pred kraj 2021. godine.

Analitičari očekuju da će američke Federalne rezerve povećati kamatne stope u SAD u četiri koraka ove godine.  Očekuje se da će do prvog skoka doći sredinom marta. Očekuje povećanje od 50 osnovnih poena ili 0,5 odsto.

Tako se ultra labava monetarna politika SAD konačno približava kraju. FED je već smanjio obim kupovine obveznica u novembru 2021. Sa povećanjem ključne kamatne stope, kupovina obveznica verovatno će biti potpuno zaustavljena u martu.

"Madam Inflation" & the key interest rate of the ECB

ECB Euro
ECB koči kamatne stope

Dakle, dok SAD probijaju novi teren u monetarnoj politici, predsednica ECB Kristin Lagard je krajem prošle godine odbacila mogućnost preokreta u kamatnim stopama 2022. godine. Situacija sa Koronom i dalje zahteva labavu monetarnu politiku. Ključna kamatna stopa ECB-a za sada će verovatno ostati na 0,0 posto.

Ovakav stav je posebno zabrinjavajući jer sama ECB sada predviđa stopu inflacije od 3,2 posto za 2022. godinu. Stopa inflacije koja je znatno iznad samonametnutog cilja od 2,0 posto.

Kada je reč i o kupovini obveznica, ECB će samo donekle ublažiti prethodni kurs.  Program za vanredne situacije u Koroni PEPP ističe u martu, ali će dodatne milijarde biti upumpane u "stari" APP program.

Kako cena zlata reaguje na preokret u kamatnim stopama?

Kako cena zlata reaguje na veće kamatne stope?

U prošlosti se pokazalo da se rastuća ključna kamatna stopa obično ispostavi kao da je dampener na ceni zlata. Posebno, veće nominalne kamatne stope u SAD čine zlato manje privlačnim za investitore. To je zato što besvaglasno zlato ne daje nikakav povraćaj u poređenju sa drugim sigurnim investicijama kao što su državne obveznice. Na globalnom tržištu zlata, potražnja bi stoga mogla da padne i deprimira cenu. Međutim, za sada se čini da prilično konkretna perspektiva većih kamatnih stopa nije imala negativan uticaj na cenu zlata.

Zlatom se i dalje trguje američkim dolarima. Ako bi dolar ojačao zbog veće ključne kamatne stope, to bi uticalo i na cenu zlata u drugim valutama. Zlato bi postalo skuplje u evrima, funtama ili jenu. Cena zlata u evrima bi stoga porasla zbog odnosa prema evru.

Zlato će verovatno ostati traženo kao sidro inflacije i stabilizator u portfoliju.  Iako je cena zlata snažno orijentisana ka američkom tržištu i fed politici, drugi događaji takođe imaju uticaja. A ako, na primer, ECB nastavi da ne radi ništa da se suprotstavi inflaciji, opipljivoj imovini i samim tim dragoceni metali kao što su zlato i srebro ostaće važna inflatorna živa ograda.

Da li bi i dalje trebalo da kupujete zlato?

Uvek preporučujemo našim kupcima da izduže određenu proporciju svoje ušteđevine zlatom, srebrom ili drugim dragocenim metalima. Opšta smernica je da između 10-20 odsto imovine bude idealno kao zlatna investicija.

U svakom slučaju, dragocenu metalnu investiciju treba posmatrati kao dugoročnu investiciju, čija je glavna svrha zaštita sopstvene imovine od inflacije i gubitka vrednosti. Zlato i srebro nisu pogodni kao kratkoročni predmet nagađanja.

Ukoliko želite da kupite dragocene metale kao zalog ili za akumulaciju dugoročnih sredstava, savetujemo vam da u pravilnim razmacima kupite manje količine zlata. Ovom strategijom, oscilacije u ceni zlata mogu se optimalno nadoknaditi.

Želite li da kupite ili prodate zlato?

Dođite sada na ličnu, neobavezujuće i ozbiljne konsultacije u nekoj od naših poslovnica u Beču ili posetite našu online prodavnicu.
Naše grane
U radnju

Možda vas i ovo zanima

Vesti, pozadinske informacije i aktuelne afere o temama zlata i srebra.

Dalji prilozi