Kúpte zlato anonymne teraz! Pretože limit anonymity sa v roku 2015 znižuje na 10 000 eur.

Kúpte zlato anonymne teraz! © Jesús Rocha / Unsplash

Zlato, striebro a iné predmety môžete stále nakupovať a predávať anonymne až do hodnoty 15 000 EUR. Sprísnia sa však opatrenia na obmedzenie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Plánujete anonymne investovať väčšie sumy peňazí? Alebo chcete anonymne predať väčšie množstvo starého zlata a šperkov? Potom by ste sa mali poponáhľať!

V súčasnosti je limit anonymity pre všetky hotovostné transakcie 15 000 EUR, ale to sa čoskoro zmení:

Nová, v poradí už štvrtá smernica EÚ o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu okrem iného stanovuje zníženie limitu anonymity pre hotovostné transakcie na 10 000 EUR. To sa netýka len bánk, ale samozrejme aj obchodu s drahými kovmi.

Vo februári 2013 Európska komisia predstavila balík opatrení: sprísnením predpisov sa má sťažiť pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu a zvýšiť transparentnosť prevodov peňazí. To sa týka aj obchodovania s tovarom vysokej hodnoty (napr. drahé kovy, šperky, hodinky, umelecké diela, ...). Európsky parlament prijal návrh novej smernice v marci 2014. Jej implementácia na vnútroštátnej úrovni sa očakáva do dvoch rokov.

Je len otázkou času, kedy rakúsky zákonodarca zavedie nové požiadavky EÚ. Očakávame, že k implementácii dôjde do polovice roka 2015.

Tí, ktorí chcú vlastniť zlato anonymne, by mali nakupovať včas pred polovicou roka 2015

V Rakúsku sa v súčasnosti musíte identifikovať len vtedy, ak suma transakcie (jednorazovej alebo aj vo viacerých tranžiach) presiahne hodnotu 14 999 EUR. Len čo bude nová smernica EÚ transponovaná do vnútroštátneho práva, zákonná povinnosť viesť záznamy bude existovať už od zmluvnej sumy
€ 10.000,-. To znamená, že obchodníci ako Gold&Co. budú potom povinní evidovať údaje svojich zákazníkov pri nákupoch alebo predajoch nad touto hranicou.

Tieto údaje sa musia uchovávať sedem rokov a na úradnú žiadosť sa musia odovzdať. Možno to považovať aj za ďalší krok smerom k bezhotovostnej budúcnosti. Každý si môže ľahko predstaviť súvisiace dôsledky z hľadiska ochrany súkromia. Ale aj pri limite 10 000 eur sa môžu manželia Rakúšania považovať za šťastlivcov - ako dokazuje pohľad na iné členské štáty EÚ:

Taliansko napríklad znížilo limit hotovostných transakcií na 900,- € (!), Francúzsko na 3 000,- € a v roku 2014 to bude len 1 000,- €. Grécko nepovoľuje hotovostné transakcie nad 1 500,- €, Španielsko je na 2 500,- € a ďalšie krajiny začínajú kriminalizovať 500-eurovú bankovku - napríklad Veľká Británia neumožňuje výmenu 500-eurových bankoviek za britské libry.

Začína byť teda zrejmý trend - tí, ktorí sú na tom lepšie, sa snažia uzavrieť a najmä tie krajiny, ktoré museli skĺznuť pod krídla záchranného eurovalu, sa snažia čo najviac sprehľadniť toky peňazí svojich občanov.

Trend sa jednoznačne uberá jedným smerom: virtuálne peniaze namiesto hotovosti

Dokonca aj ruský básnik Fiodor Michajlovič Dostojevskij tomu rozumel:

"... hotovosť je vytlačená sloboda..."

Teraz by sa to dalo rozšíriť - "Kto má zlato, je finančne slobodný...".

Chcete zabezpečiť budúcnosť s trvalými hodnotami? Odborníci v Gold&Co. vám radi poradia!Ak máte ďalšie otázky na tému"zníženie limitu transakcie s výhradou zverejnenia", s mojím tímom vám radi poradíme. Príďte nás navštíviť do Viedne 1090 alebo 1220, stretnutie nie je potrebné.

Zdroje:

http://eur-lex.EURpa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52013PC0045

https://www.bmf.gv.at/finanzmarkt/geldwaesche-terrorismusfinanzierung/geldwaesche.html

http://www.pwc.at/newsletter/financial-services/2013/77-vierte-geldwaescherichtlinie.pdf

Chcete kúpiť alebo predať zlato?

Príďte teraz na osobnú, nezáväznú a serióznu konzultáciu do jednej z našich pobočiek vo Viedni alebo navštívte náš online obchod.
Naše pobočky
Do obchodu

Toto by vás tiež mohlo zaujímať

Novinky, základné informácie a aktualizácie na tému zlato a striebro.

ďalšie príspevky