Klesajúca cena zlata je dobrou príležitosťou na nákup

Klesajúca cena zlata je dobrou príležitosťou na nákup © Vlastný obrázok

V spoločnosti Gold & Co zastávame názor, že v súčasnosti je veľmi dobrá príležitosť vstúpiť do investičného zlata. Dokonca očakávam, že cena sa čoskoro opäť viditeľne zvýši a do jesene by mohla vzrásť až o 30 %.

Zlato zďaleka nie je mŕtve

Hoci mnohí proroci skazy a nenávistníci zlata by teraz, keď ceny klesajú, radi zlato a striebro odpísali, nikto, kto drží zlato, nemusí byť nervózny.

Súčasný pokles ceny možno považovať za bežný sezónny vývoj, keďže cena zlata v minulosti v tomto ročnom období často reagovala podobne.

Ak sa pozrieme na vývoj ceny zlata za posledných 25 rokov, vidíme, že cena zlata skutočne vykazuje určitý sezónny rytmus. Pokles ceny na jar je celkom normálny, predtým, ako cena v polovici leta zvyčajne prudko stúpne.

Okrem tohto sezónneho trendu je tu aj ekonomické a politické prostredie. V roku 2021 ho samozrejme formuje Corona a opatrenia proti nej.

Patrí sem aj obrovská expanzia peňažnej zásoby v najväčších ekonomikách USA a EÚ, ktorá súvisí predovšetkým s obrovskou hospodárskou pomocou a záchrannými balíčkami vlád a centrálnych bánk.

Napriek všetkým týmto opatreniam sa stále nachádzame v recesii spôsobenej COVID. A "veľký koniec" môže ešte len prísť, ak sa mnohé malé, stredné a aj veľké podniky napriek tejto pomoci ešte stále dostanú do platobnej neschopnosti.

Aj z politického hľadiska kríza COVID tvrdo zasiahla mnohé krajiny a ukázala, že aj v západných demokraciách, ktoré sú také slobodné, sa zrazu diskutuje o mnohých slobodách, ktoré sa predtým považovali za samozrejmé.

To všetko sú faktory, ktoré dlhodobo podporujú cenu zlata. Rozširovanie peňažnej zásoby hrozí infláciou, čo spolu s rastúcou politickou neistotou vedie k zvýšenému dopytu po aktívach na ochranu majetku.

Cena zlata a menová politika

Súčasný pokles ceny zlata je spôsobený predovšetkým vyššími úrokovými sadzbami dlhodobých štátnych dlhopisov USA, ako aj relatívne silným dolárom.

Vzhľadom na očakávané výnosy z týchto pomerne bezpečných dlhopisov investori v súčasnosti prechádzajú na dlhopisový trh a odchádzajú od zlata.

Štátny dlh je zároveň rekordne vysoký, takže štáty a centrálne banky nemajú záujem na zvyšovaní reálnych úrokových sadzieb, ktoré by bolo veľmi ťažko únosné. Preto možno predpokladať, že FED, ECB a ďalšie centrálne banky skôr či neskôr ešte viac rozšíria svoju uvoľnenú menovú politiku s cieľom umelo stlačiť úrokové sadzby prostredníctvom ešte väčšej likvidity.

Dôsledkom by bola ešte silnejšia inflácia. Všetky predpoklady pre rast inflácie už existujú, ale trhy - zaslepené ziskami, ktoré možno dosiahnuť s inými aktívami - ich v súčasnosti ignorujú.

Najneskôr v najbližších mesiacoch, keď sa zvýši miera inflácie, cena zlata opäť viditeľne vzrastie. Pravdepodobne sa tak však stane skôr, akonáhle FED a ostatné centrálne banky oznámia prvé protiopatrenia menovej politiky.

Záver

Aktuálne klesajúca cena zlata nemusí byť nevyhnutne výrazom toho, že býčí trh sa skončil. Mnohé znaky skôr naznačujú, že cena zlata čoskoro opäť vzrastie. Súčasnú cenu by ste preto mali vnímať ako vstupnú príležitosť, vedome ju využiť a zlato teraz kúpiť. Pokiaľ budete zlato vždy vnímať ako dlhodobú ochranu majetku a nikdy nie ako predmet krátkodobej špekulácie, bude sa vám s investičným zlatom dariť.

Chcete kúpiť alebo predať zlato?

Príďte teraz na osobnú, nezáväznú a serióznu konzultáciu do jednej z našich pobočiek vo Viedni alebo navštívte náš online obchod.
Naše pobočky
Do obchodu

Toto by vás tiež mohlo zaujímať

Novinky, základné informácie a aktualizácie na tému zlato a striebro.

ďalšie príspevky